Scheidend voorzitter AJN onderbouwt nutteloosheid huidige JGZ.

In de laatste uitgave van het tijdschrift Arts en Auto van de VVAA (14 juli 2018) laat Mascha Kamphuis op onnavolgbare wijze zien waarom de JGZ al decennia een verwaarloosbare rol speelt in de gezondheidszorg voor jeugdigen. Waar Sociale Geneeskunde zich dient te richten op met name populatiegerichte activiteiten spreekt zij alleen over individuele zorg en geeft voorbeelden van ‘reddingsacties’ op individueel niveau. Dat is een voor jeugdartsen kenmerkend excuus voor in wezen zinloze activiteiten als PGO’s (Periodiek/Preventief Geneeskundig Onderzoek) en dergelijke. De enige plek waar dat soort activiteiten nog effect zouden kunnen sorteren is in buurten waar toegang tot...