Terugtreden directeur stichting POG

VERKLARING TERUGTREDEN ALS DIRECTEUR STICHTING POG

Het lijkt me het beste als ik mij tijdens deze vergadering beperk tot een korte verklaring. Daarna verlaat ik de vergadering en kunnen jullie verder met het bespreken van de volgende stappen.
Zoals jullie zien heb ik besloten een en ander op te schrijven en voor te lezen, vooral om onnodige en zinloze uitweidingen te voorkomen.

Zoals jullie nu zullen begrijpen heb ik besloten terug te treden als voorzitter van de Stichting PratenOverGezondheid.
Zoals ik inmiddels ook aan de mensen heb gemaild die op de mailinglist staan van de website, kan ik mij absoluut niet vinden in de door jullie gekozen koers – onafhankelijkheid, landelijke uitstraling en vooral en met name de kwaliteitsbewaking zijn hierdoor illusoir geworden.
Ik zal niet uitweiden over mijn mening wat betreft de gang van zaken. Wel wil ik opmerken dat Menno nu heeft bereikt wat niet lukte met een dubieuze en vooral  ook zeer domme email aan Graham van DIPEx International en vervolgens met dreigbrieven van Rob en ook indirect van Jansen (hoofd juridische dienst).

Er zijn 9 maanden schijn-onderhandelingen verricht die er op neer kwamen dat alle eisen van Sector F ingewilligd werden en onze wensen volkomen werden genegeerd. Erik merkte op dat er niets was gebeurd, maar misschien is het dan zinvol er op te wijzen dat wij ook op enige moment hadden kunnen aangegeven dat hun eisen onbespreekbaar waren en dat we verder gingen zonder Sector F. De mogelijkheden daartoe, die ik geregeld, maar zonder resultaat, heb aangegeven, waren uitgebreid aanwezig, maar vooral de inzet van Betty zou daarmee in conflict komen. Dit nog los van de opties die er waren als bestuur van een inmiddels zinloos geworden Fonds POG bij het UMCG – immers door de échte RvB van het UMCG goedgekeurd.

Al met al vind ik dit alles bijzonder teleurstellend, vooral waar het het gedrag en handelswijze van Betty betreft, die overigens kennelijk ook nog steeds niet weet waar de Stichting voor staat en wat haar uitgangspunten zijn.

Zoals gezegd, voel ik geen enkele behoefte zinloze discussies over het verleden te voeren – ik heb inmiddels meer dan genoeg van vooral de vaak insinuerende en beledigende opmerkingen van Betty en wil daar ook verder geen tijd aan besteden. Selectief geheugen is tenslotte een nauwelijks in kort bestek te ontkrachten eigenschap.

Tenzij er nog dringende vragen zijn, zou ik het hierbij willen laten en verlaat ik nu de vergadering.

Ter informatie het recente dubieuze bericht van Betty
Beste Eric en Rob,
Vanmiddag heeft het Bestuur van Stichting POG vergaderd en is het
besluit genomen om met de statutenwijziging zoals voorgesteld door het
UMCG akkoord te gaan.
Onze penningsmeester Erik Drenth zal jullie de nota’s sturen die betaald
moeten worden.
Na mijn vakantie- ik ben 19/ 9 terug- moeten we maar nader overleggen.
Als er tussentijds iets moet gebeuren zijn Karin en Erik contactpersoon.
Groet Betty

I rest my case’Betty wilde graag een kopie van bovenstaande verklaring. Die heb ik geweigerd – inmiddels had ze immers Menno genoeg ingelicht en met hem allerlei zaken afgesproken.