Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

II. Opleidingen

1980                 cursus Diagnostiek Manuele Therapie Eindhoven
1984                 opleiding stafarts rampengeneeskunde te Arnhem
1986                 opleiding Sportgeneeskunde Papendal
1988 – 1990      opleiding Jeugdgezondheidszorg Leiden (registratie september 1990)
1989 – 1991      MBA opleiding Hoger Management in Ziekenhuizen en Instellingen Utrecht
1990                 opleiding epidemiologie Wageningen
1992                 Erasmus Summercourse EUR; Clinical and public health research methods
1992 – 1993      opleiding Epidemiologie Erasmus Universiteit Rotterdam
1991                 Cursus Longitudinale Methodologie voor de Onderzoekspraktijk, K.U. Nijmegen
1992                 Erasmus Summercourse EUR; Clinical and public health research methods
2004 – 2009      diverse cursussen Onderwijs (tutor, mentor, presentatie hoorcolleges, begleiding promovendi, etc.)
2007                 Summerschool EUTeach (Lausanne, Zwitserland)

III. Diverse gerelateerde werkzaamheden

1972 – 1974      landelijke ijking van de Hamm Marburger KörperkoordinationsTest für Kinder (HMKTK: test voor de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar), aanvankelijk door het afnemen van de test, later in een coördinerende functie. (zie lijst publicaties).

1984 – 1989      bestuurslid (vanaf 1987 plaatsvervangend voorzitter) Noordelijke Stichting voor Motorisch Onderzoek (NoSMO): o.a. landelijk onderzoek prestatie-niveau van schipperskinderen(zie lijst publicaties).

1984 – 1992      opzet en aanpassing + uitbreiding (DBase) registratiesysteem voor werkzaamheden jeugdgezondheidszorg

1987 – 1989      bestuurslid van de Vereniging voor Wetenschappelijk onderzoek van Sport en Lichamelijke vorming (VWSL)

1997 – 2001      begeleiding promotie Groningen Community Schools (J.H. Kruiter proefschrift 2002)

1998 – 2002      redactieraad Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg

2001 – 2016      oprichter en president Section Child and Adolescent Public Health (CAPH) EUPHA

2001 – 2016      vele CAPH preconferences, workshops en sessies

2001 – 2014      lid Governing Council EUPHA

2008 – 2012      consultant Research Into Child Health Europe (RICHE)

2007 – 2014      consultant/co-auteur European Observatory Child Health Care

2003 – 2009      vertegenwoordiger voor Nederland in werkgroep “Child Health indicators of Life and Development” (CHILD)

2003 – 2007      member EC Consultative Group Child Health and Environment

2002 – 2004      (co)voorzitter werkgroep European Website for Youth (A.McFarlane)

2002 – 2005      member European Environment Netword (EEN) en European Public Health Alliance (EPHA)

2009 – 2011      member expertgroup RICHE

2012 – 2015      grant application en organisatie workpackages EU-project MOCHA

2002 – 2014      consultant Adviesbureau Cukier (zorgontwikkeling en –innovatie)

2003 – 2014      lid adviesraad Ver. Volksgezondheid en Wetenschap

2007 – 2016      activiteiten ten behoeve van Nederlandse website conform Healthtalk.org Oxford, UK)

2009 – 2011      project “Dementie in het Digitale Tijdperk” (€ 179.000,- start module “Dementie” voor Nederlandse website)

2007 – 2016      bestuurslid DIPEx International groep Oxford en DIPEx-licentiehouder Nederland

2011 – 2013      project ‘Help, Dement! Patiënten en mantelzorgers aan het woord’ (€ 435.000,-)

2012 – 2015      deputy chair DIPEx International

2013 – 2016      voorzitter Fonds “Praten Over Gezondheid”

2014 – 2016      voorzitter Stichting “Praten Over Gezondheid Nederland” (zelf opgericht 2014 – zie introductiefilm )

2014 – 2016      verwerven financiën en organisatie uitvoering diverse modules voor website waaronder Diabetes type II, MBO-opleiding Zorg over Dementie, Kinderen met Zeldzame Ziekten, Europees project MOCHA)

2009–2014        lid Dagelijks Bestuur Ver. Volksgezondheid en Wetenschap

IV. Maatschappelijk gerichte activiteiten

1979 – 1982 manager balletgroep “Wind in de Gordijnen”, Groningen

1981 – 1984 sportarts balletgroep “Reflex”, Groningen

1983 – 1988 initiator en mede-organisator Zondagsmarkten Groningen

2001 – 2013 bestuurslid en vanaf 2004 voorzitter KNMG district Groningen –

vele activiteiten, waaronder:
2002 – 2003 lid werkgroep WGBO Bewaartermijnen Medische Dossiers KNMG

2007 UMCG symposium Kindermishandeling

V. Onderzoek buiten GGD en AZG/UMCG

  • Project bewegingsregistratie bij gehoorgestoorde kinderen op de afdeling Experimentele Klinische Psychologie te Groningen (onderzoek met Selspot-systeem).
  • Onderzoek EMG lange rugspieren (symmetrie-quotiënt) op de afdeling Revalidatie van het A.Z.G.
  • Onderzoek relatie EMG-output van een spier en hypertrofie op het Instituut voor Experimentele Psychologie te Haren (zie ook lijst publicaties).
  • Onderzoek relatie lengte, gewicht en kniebreedte bij kinderen van 6 – 12 jaar te Delfzijl in samenwerking met het Instituut voor Mathematische Statistiek te Groningen (zie ook lijst publicaties).
  • Inventariserend onderzoek bij de sportverenigingen in de onder de BaGD West en Noord Groningen aangesloten gemeenten naar de behoefte aan sportmedische begeleiding.
  • Onderzoek naar relatie tussen sportbeoefening door kinderen en diverse sociale factoren als opleidingsniveau van de ouders, schooltype, e.d. en fysieke parameters als bloeddruk, lenigheid, balans, etc. (zie ook lijst publicaties).
  • Hartfrequentieanalyse bij kinderen tijdens diverse taakbelastingen (fysiek en mentaal).
  • Ontwikkeling “Footprint Analyzer” tot het verkrijgen van een objectieve maat voor de drukverdeling onder de voet in samenwerking met ing. L.P. de Hoo (zie ook lijst publicaties).

In het kader van een landelijk onderzoek naar het motorisch prestatie-niveau van schipperskleuters in vergelijking met walkinderen verricht door de NoSMO, werden in samenwerking met Dr.Ing. J.P.K. Halbertsma (biomedisch ingenieur, verbonden aan afd. Revalidatie van het A.Z.G.) een aantal meetinstrumenten ontwikkeld. Voor deze instrumenten werd door mij de applicatie-programmatuur geschreven.