Totaal overzicht budget MOCHA 2015

PERSONELE KOSTEN

WPA

WPB

WPC – eerste 1,5 jaar

WPC – tweede deel

DIPEx (18-24 maanden)

Country agent (24 maanden)

TOTAAL

Kosten

Naam

Personmonth

Kosten

Personmonth

Kosten

Personmonth

Kosten

Personmont

Kosten

Personmonth

Kosten

Personmonth

Kosten

Kosten

Personmonth

Personmonth

uit salarisbegroting

PhD Student

0

0

12,6

53676

24

102240

5,4

23004

0

178920

42

4260

42

178921

PA Wiegersma

0,1

916

0,1

916

0,4

3664

0,6

5496

0

1,95

17862

28854

3,15

9160

3,2

28855

DEMC Jansen

0

0

1,3

10990,2

2

16908

0

1,5

12681

40579,2

4,8

8454

4,8

40577

SA Reijneveld

0

0

0,45

6471,45

0,6

8628,6

0

0

15100,05

1,05

14381

1,1

15100

MA Alma

2,4

15969,6

4,2

27946,8

0

0

2,1

13973,4

0

57889,8

8,7

6654

8,7

57889

student assistant

0

0

0

0

1,8

5983,2

0

5983,2

1,8

3324

1,8

5983

OVERIGE KOSTEN

Travel & Substance

1500

5000

8000

14500

Travel and substance DIPEx part

6000

6000

Transcription 

3000

3000

Focus group children 

500

500

Printing and posting costs

500

500

Storage and back-up data

500

500

Indirect costs

4596,4

7215,7

19950,41

35318,15

13365,15

7635,75

88081,56

Audit

600

TOTAL

22982

36078,5

99752,06

176590,8

66825,75

38178,75

441007,8

Beschikbaar

22500

37500

280000

64233

37500

441733