Bijlage 4 – SAR

Bijlage 4

E-mail over vervanging voor functie Algemeen Coördinator coassistentschappen SG

Sent: zondag 15 februari 2015 17:13
To: Reijneveld, SA (med)
Cc: Wal, O van der (med)
Subject: RE: taken coschappen

Menno,

Ik heb vrijdagmiddag op uitermate plezierige wijze afscheid kunnen nemen van de regiocoördinatoren.

Het argument rond de financiering is mij altijd onduidelijk geweest: per jaar krijgen wij van de instellingen bij elkaar tussen de 35.000 en 45.000 euro ([400 – 450] x 4 x ca. 26 euro). Na aftrek van vergoeding van terugkomdagen (100 euro per terugkomdag) blijft daar – gezien ook het feit dat de regiocoördinatoren zelf regelmatig terugkomdagen voor hun rekening nemen – minimaal 25.000 van over. Daar gaan dan uiteraard nog de algemene terugkomdag en reiskosten e.d. van af. Het resterende bedrag (zelfs bijzondere uitgaven als regionale trainingen ad 750,- in aanmerking nemende) lijkt mij afdoende om vervanging te bekostigen.

Wat betreft de werkzaamheden:

 • KDO M2/M3
 • organisatie terugkomdag
 • evaluaties regelen
 • evaluatiegegevens uitwerken
 • tussentijds overleg met affiliatiecoördinatoren
 • overleg regiocoördinatoren
 • ‘heidagen’ regiocoördinatoren
 • bijwerken documenten voor Nestor, Tropengeneeskunde
 • overleg buitenlandse stages incl. nieuwe stageplekken in het buitenland
 • vormgeving / aanpassing van en overleg over stageprogramma’s, met name voor meer klinische vakken
 • ontwikkeling integraal co-schap met HAG en OG
 • ontwikkeling co-schap Oldenburg
 • ad hoc probleemoplossing (voor zowel studenten als docenten)
 • IOSG overleg
 • Tropengeneeskunde
 • financiële afwikkelingen in het algemeen
 • administratieve werkzaamheden algemeen
 • overige diverse taken

Waarbij zij aangetekend dat wij in de gelukkige omstandigheid zijn dat wij regiocoördinatoren hebben die het geen probleem vinden aanzienlijk meer werk te verrichten dan de 0,2 FTE die hen is toegemeten. Een aanstelling van minimaal 0,3 FTE zou hier beter op zijn plaats zijn.

Wat mijzelf betreft schat ik mijn werkzaamheden op minimaal 0,4 FTE, zij het dat de belasting zijn ups en downs kent. Dit was tenslotte ook de reden dat ik de afgelopen 2 jaar zeer regelmatig om ondersteuning heb verzocht (toen was er immers geen sprake van vervanging).

groet

Auke