Inhoud

INHOUD

Hoofdstuk 1. Eerste Kennismaking
           Aanstelling bij Schoolartsendienst Appingedam 1981.

Hoofdstuk 2. Het ‘Plan Jeugd’ van de GGD Groningen Stad en Ommelanden 1992
           Ontwikkeling en implementatie ‘Plan Jeugd’ in Groningen met omschrijving landelijke conferentie compleet met reacties.

Hoofdstuk 3. Het Promotieonderzoek (oktober1999)
           Opzet en uitvoering promotieonderzoek en de leugens en negatieve commentaren vanuit de NVJG (later AJN) na publicatie

Hoofdstuk 4. De Invoering van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (2001)
           De aperte leugens en expliciet bedrog waarmee het basistakenpakket JGZ dankzij een Leidse hoogleraar in de wet werd verankerd.

Hoofdstuk 5. Is er een toekomst voor de JGZ na 2010?
           Diverse suggesties om de JGZ weer op een aanvaardbaar niveau te brengen.
                Toen al was de conclusie dat de mogelijkheden hiertoe niet bepaald positief waren.

Hoofdstuk 6. Epiloog
           Mijn artikel in Medisch Contact met de vraag of Sociale Geneeskunde in Nederland nog bestaansrecht heeft (september 2022).
                Ook overzicht van boeiende reacties van vooral AJN en KAMG en mijn commentaar op reacties op het artikel in Medische Contact

 

Overzicht weblinks voor verwijzingen in tekst

 

CV Auke Wiegersma

 

Eigen publicaties (waaronder die van Proefschrift in 1999)