Het geval Obbe van der Wal

Het geval Obbe van der Wal (OW)

Toen de toenmalige beheerder van Gezondheidswetenschappen door SAR tot algemene verbazing (en ook ontzetting) werd gedwongen een andere baan te kiezen, werd OW aangetrokken om deze baan op zich te nemen.

Aanvankelijk hadden OW en ik een plezierig contact, hetgeen uiteindelijk zelfs resulteerde in een – na drie jaar ploeteren vanwege veel problemen met de juridische afdeling – oprichten van een Fonds POG in 2013.
Tot dan toe ging alles prima. Maar toen de problemen met SAR steeds groter werden, werd het een stuk minder aangenaam.

Zo zei OW regelmatig dat het toch het beste zou zijn als ik met SAR mijn voornemen tot het oprichten van de Stichting zou bespreken. Na enige tijd had hij mij daarvan overtuigd en werd dit besproken, samen met Karin Kalverboer en Betty Meyboom. Uiteindelijk heeft dat er in geresulteerd dat ik – tot genoegen van Karin en Betty – stopte met mijn directeurschap van POG. (zie Bijlage 5 – SAR).

In de tussentijd had OW er alles aangedaan om mijn functie bij POG onderuit te halen, daarbij goed geholpen door Karin en Betty (zie ook hierna). Zo was hij mede samensteller van de valse aanklacht van SAR, hielp hij bij het vormgeven van verdere beschuldigingen en was hij samen met Rob Hiemstra ook samensteller van de brief aan de juridische afdeling van het UMCG met als doel SAR eigenaar te maken van website POG (zie Bijlage 9 – SAR).
Geen van deze achterbakse trucjes waren succesvol (zie ook Bijlage 8 – SAR), maar wel een reden voor eerdergenoemde bestuursleden mij het werk voor POG onmogelijk te maken, zodat ik uiteindelijk toch besloot mijn functie bij POG te beëindigen. Daarmee werd bovendien ook ruimte vrijgemaakt voor een bestuursfunctie van Geke Dijkstra.

Om een idee te geven over wat OW volgens hem kenmerkt (zie LinkedIn…):
Ik ben een enthousiaste, doelgerichte en ervaren HRM- en managementprofessional. Ik krijg energie van het behalen van resultaten en het zijn van een sparring partner en aanspreekpunt voor alle niveaus in mijn organisatie. Ik werk vanuit een integrale, bedrijfskundige visie. Ik vind het belangrijk om samen met mijn collega’s op energieke wijze te werken aan het realiseren van onze organisatiedoelstellingen. Ik ben hierbij gericht op kwaliteit, duurzaamheid en verbinding.
Ik wil werken aan en in een organisatie die zich positief ontwikkelt en waar medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Dit is duidelijk een volstrekt onterechte omschrijving van een mentaliteit die hij nooit heeft kunnen of zelfs willen waarmaken. Daarnaast had de abjecte manier waarop hij zijn baan bij Gezondheidswetenschappen wist te krijgen ten koste van zijn voorganger (uiteraard met uitgebreide hulp van SAR) ook een teken aan de wand moeten zijn. Wat ook opviel, (en ook verontrustend vanuit mijn kennis over persoonlijkheidsstoornissen) is dat hij – in de stijl van SAR – ook steeds vaker over zichzelf begon te praten in de derde persoon.

Nogal enge typjes daar bij SAR, maar natuurlijk wel voorspelbaar….