Introductie-website

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Welkom op mijn website!

 

Mijn achtergrond:
Ik ben opgeleid als arts, sportarts, jeugdarts (1990) en epidemioloog (1992). In 1999 ben ik gepromoveerd op onderzoek naar de lange termijn effecten van de Jeugdgezondheidszorg voor schoolgaande kinderen in Nederland. In het literatuuroverzicht zijn zowel het proefschrift als de diverse bijbehorende artikelen te vinden.

Vanaf 1981 werd ik aangesteld bij de GGD Groningen (eerst ‘Schoolartsendienst Appingedam’, daarna ‘BaGD West en Noord Groningen’, ‘Groningen Stad en Ommelanden’ en tot slot GGD Groningen) als jeugdarts en later ook epidemioloog.
Daarnaast had ik ook in mijn GGD-tijd al veel onderzoek gedaan (zie overzicht Publicaties) en vakliteratuur vertaald over de ontwikkeling van kinderen. Ook speelde ik een omvangrijke rol bij het ontwerp en de implementatie van ‘Plan Jeugd’ – nieuwde vorm van JGZ, georganiseerd door de GGD Groningen (1992; zie Hoofdstuk 2).

Vanaf 1997 ben ik deels en in 2003 fulltime overgegaan naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (aanvankelijk nog Academisch Ziekenhuis Groningen), waar ik mij voornamelijk heb beziggehouden met het ontwikkelen en geven van onderwijs Sociale Geneeskunde in het hele medisch curriculum.
In die tijd werd ik door de vanaf 2003 nieuw bij het UMCG aangestelde hoogleraar Gezondheidswetenschappen (Menno Reijneveld) verhinderd verder onderzoek te doen op het gebied van Jeugdgezondheidszorg vanwege de in zijn ogen negatieve impact van de resultaten van mijn promotieonderzoek (zie publicaties en Hoofdstuk 3  Promotie).

Sinds 2016 ben ik gepensioneerd vanaf die tijd ben ik gestart met een meer uitgebreid onderzoek van de JGZ. Hierbij kwamen steeds meer misstanden bij de verdere vorming van dit van oorsprong prachtig sociaalgeneeskundig specialisme. Deze misstanden hebben aan de JGZ enorme schade toegebracht, met name door de inspanningen van Leidse hoogleraren.

Naast deze onderzoeksinteresse en de resultaten van dit onderzoek zijn ook mijn persoonlijke ervaringen in deze aanleiding voor mijn initiatief voor deze website.

 

Korte inhoud van de website

De Jeugdgezondheidszorg – Hoofdstuk 1-5 + Epiloog
Genoemd onderzoek naar de ontwikkeling van de JGZ laat zien dat de huidige ondergang van de JGZ werd veroorzaakt door het doorsnijden van de sociaalgeneeskundige wortels van dit specialisme, teweeggebracht door (Leidse) kinderartsen. Niet gehinderd door enige sociaalgeneeskundige kennis wat betreft preventie en op populatieniveau initiëren van goed onderbouwde interventies gingen ze aan de slag om van de JGZ een semi-curatief specialisme te maken. Het lukte hen zelfs de door hen voorgestelde veranderingen wettelijk vast te laten leggen.
In Hoofdstuk 4 zal ik laten zien hoe dat tot stand is gekomen.

Het gevolg hiervan is nu een JGZ gekenmerkt door jeugdartsen (door KNMG inmiddels genoemd: artsen Maatschappij en Gezondheid, profiel Jeugd dus geen ‘specialist’) die zich op het (semi-)curatieve gebied begeven zonder daartoe te zijn op geleid. Zij worden hierin gesteund door de AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland), de KAMG (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid), het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) en het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).

Al deze onderwerpen worden uitgebreid besproken en toegelicht in de Hoofdstukken 1 tot 5.
In de  ‘Epiloog’ ga ik in op hoe door deze groep, met name AJN en KAMG, gereageerd wordt op mijn oproep om de JGZ weer een echt sociaalgeneeskundig specialisme te laten zijn (Medisch Contact, september 2022).

‘Berichten’ met commentaar
Op de website worden diverse reacties van mijn kant weergegeven waarin ik duidelijk probeer te maken welke onzinnige activiteiten door de JGZ-aanhangers (en soms ook andere sociaalgeneeskundigen) worden voorgestaan – zoals hierboven aangegeven daarbij geholpen door het NJi en NCJ.

Een overzicht hiervan is daarnaast ook te vinden in de Epiloog aan het eind van eerdergenoemde Hoofdstukken 1-5.

Persoonlijke ervaringen
Dit onderwerp wordt binnenkort behandeld in een apart deel van de website . Het gaat dan om de wijze waarop door de nieuw(e) aangetrokken hoogleraar (2003: Menno (Sijmen Anne) Reijneveld – SAR) een oorspronkelijk prettige en aangename werkomgeving tot een ware hel maakte. Hij maakte daarbij vele medewerkers het werken onmogelijk (zie in menu: werkervaringen met SAR  en de hulpjes van SAR). Ook zorgde hij voor en was hij initiator van een volledige afbraak van tot dan toe goede samenwerking met andere onderdelen van de afdeling Gezondheidswetenschappen (Gezondheidsrecht, Ethiek, Psychologie).

________________________________________________________________________________________________________

 

Tot zover een kort overzicht van de inhoud van de website en de onderwerpen die daarin worden behandeld.
De hoofdstukken inclusief de Epiloog zijn in het menu (op computer of tablet) of via INHOUD terug te vinden.

Auke Wiegersma