DJ 2: Tijdlijn handelingen DJ

TIJDLIJN DANIËLLE

maart 2015:
overleg Imperial over deelname aan MOCHA als country agent buiten SAR om na mijn pensionering. Hierbij aangegeven dat ik het werk desnoods gratis zou uitvoeren (maar wel met reis- en verblijfskosten vergoeding)

10 september
telefoongesprek met Daniëlle over mogelijkheid dat Imperial mij geld zou betalen voor functie van country agent. Zij gaf aan dat zij dan met Imperial contact zou moeten opnemen om dat te bespreken – volgens haar was het onmogelijk geld te halen uit het budget omdat dat de voortgang van het project in gevaar zou brengen. Ik heb haar er toen op gewezen dat de afdeling meer dan genoeg geld had om de mogelijke vermindering van € 30.000 (ca. 5%, later slechts € 18.000) op het totale budget aan te vullen.

11 september
gesprek Daniëlle met Mitch Blair van Imperial

14 september
email Mitch na gesprek met Daniëlle
telefoongesprek daarover met Daniëlle
verzending email Mitch naar Daniëlle
afspraak Daniëlle met Els (16 september)

16 september
bilateraal overleg met SAR – hij zei dat Daniëlle zich bedreigd had gevoeld en vond dat ik daarop actie moest ondernemen. Bij mijn weigering zei hij dat het gesprek dan kort kon zijn en dat hij stappen zou ondernemen. Hierna stond ik op (in de overtuiging dat het gesprek beëindigd was) en verliet de kamer. Bij het de deur uitgaan zei SAR nog dat hij mijn gedrag richting Imperial onacceptabel vond.
gesprek van Daniëlle en Els – uitkomst o.m.: Daniëlle zou SAR zeggen dat het zo niet de bedoeling was en met mij samen een email sturen naar Mitch om een en ander recht te zetten
email van Els aan Daniëlle met de gemaakte afspraken
cancelling afspraken stafoverleg door secretariaat GZW
verbod van SAR aan stafleden om op enigerlei wijze contact met mij op te nemen

17 september
op basis resultaten gesprek Daniëlle uitgenodigd voor overleg
herinneringsmail Els omdat er geen reactie kwam; leesbevestiging ontvangen maar geen antwoord

21 september
email Daniëlle waarbij ze aangaf dat ik alles zelf moest oplossen en dat zij daar geen rol in kon spelen

28 september
commentaar SAR op verslag overleg met Fonds bestuur met daarin de dreiging dat ‘het voorgaande’ gevolgen zou hebben voor DIPEx (hier wordt POG bedoeld)

29 september
brief Hiemstra met klacht SAR en afspraak voor 2 oktober

 

E-MAILS DB

Van: Maeckelberghe, ELM (med)
Verzonden: maandag 14 september 2015 21:21
Aan: Jansen, DEMC (med)
Onderwerp: Graag overleg

Danielle,
Ik probeer te begrijpen wat er aan de hand is. Ik spreek je daarom graag snel. Wanneer heb je deze week tijd? (Om geen misverstanden te laten bestaan: dit is niet Auke’s idee)
groet,
Els

Van: Maeckelberghe, ELM (med)
Verzonden: maandag 14 september 2015 23:31
Aan: Jansen, DEMC (med)
Onderwerp: Re: Graag overleg
Doen we!
Met vriendelijke groet,
Els Maeckelberghe
> Op 14 sep. 2015 om 21:33 heeft Jansen, DEMC (med) <d.e.m.c.jansen@umcg.nl> het volgende geschreven:
> Hoi Els, ik wilde je al vragen voor een kop koffie om eea toe te lichten. De enige mogelijkheid is woensdag 13.00 uur. Kun jij dan?
> Gr Danielle
> Verstuurd vanaf mijn iPhone

Van: Maeckelberghe, ELM (med)
Verzonden: dinsdag 15 september 2015 13:39
Aan: Jansen, DEMC (med)
Onderwerp: RE: Graag overleg
Danielle,
waar treffen we elkaar morgen?
groet, Els

Op 15 sep. 2015 om 16:33 heeft Jansen, DEMC (med) <d.e.m.c.jansen@umcg.nl> het volgende geschreven:
Het kan op mijn kamer. Of wil je liever bij de fontein in het UMCG?
Groet,
Danielle

Van: Maeckelberghe, ELM (med)
Verzonden: woensdag 16 september 2015 8:31
Aan: Jansen, DEMC (med)
Onderwerp: Re: Graag overleg
Ik kom maar jouw kamer
Els

Van: Jansen, DEMC (med)
Verzonden: woensdag 16 september 2015 8:56
Aan: Maeckelberghe, ELM (med)
Onderwerp: RE: Graag overleg
Els, ik dacht dat mijn afspraak tussen 13-14 niet doorging, maar deze gaat toch door. Kun jij ook ergens tussen 14-16? Op mijn kamer?
Groet,
Danielle

Van: Maeckelberghe, ELM (med)
Verzonden: woensdag 16 september 2015 9:09
Aan: Jansen, DEMC (med)
Onderwerp: RE: Graag overleg
Danielle,
vervelend want ik had er speciaal een afspraak voor verplaatst. Maar dit is belangrijk dus ik ben er om 14 u.
Els

Van: <e.l.m.maeckelberghe@umcg.nl>
Datum: 17 september 2015 09:45:00 CEST
Aan: “Danielle E.M.C. Jansen” <D.E.M.C.Jansen@umcg.nl>
Onderwerp: Gisteren en vervolg

Dag Danielle,

Ik was blij met ons gesprek gisteren. Goed dat we even hebben doorgezet en elkaar gevonden hebben.
Ik heb Auke gezegd
1. dat jij Menno zou zeggen dat er geen zaak gemaakt wordt van jullie telefoongesprek (ik vat het maar even kort samen zo)
2. Dat jij graag een gesprek met Auke hebt
3. Dat het goed zou zijn om samen een mail richting Engeland te formuleren
4. Dat jij hem zeer apprecieert
Auke was met dit alles zeer verheugd. Zijn reactie: ik stuur haar snel een mailtje zoals we dat vanouds gewend waren met in de heading: afspraakje? Zoiets dergelijks kun je dus verwachten.
Ik heb Auke gezegd, net zoals ik het jou heb gezegd, dat ik, als jullie dat zouden willen, bereid ben om als ‘gespreksleider’ te functioneren. Maar dat dus alleen als jullie denken dat dat helpt. Ik ben bij jullie beiden partijdig maar mijn partijdigheid zit ‘m er vooral in dat ik jullie beiden weer als goede collegae met dat tikkeltje extra wil zien.

Verder heb ik met Auke gesproken over wat hij nu echt wil. Ik heb het onderscheid gemaakt tussen wat hij wil doen voor ‘de eer’ en wat hij wil doen omdat zijn hart er echt in zit. Daar is hij nu heel erg over aan het nadenken. Ik denk dat het allemaal goed komt.
En nu nog een laatste zin over wat ik zelf hoop: dat jullie straks in Milaan sterk met zijn tweeën naar buiten treden en dat Auke toch ook wat eer krijgt. Maar met deze laatste zin ga ik natuurlijk te ver. Maar een mens mag wensen hebben….
Ik hoor van jou wel over het vervolg
groetjes,
Els

Van: “Maeckelberghe, ELM (med)” <e.l.m.maeckelberghe@umcg.nl>
Datum: 18 september 2015 14:50:55 CEST
Aan: “Jansen, DEMC (med)” <d.e.m.c.jansen@umcg.nl>
Onderwerp: Antw.: Gisteren en vervolg

Ha Danielle,
ik wou nog even checken of je mijn mail wel had ontvangen. Ben zo gewend dat jij dan snel even een kort berichtje terugstuurde op mails dat ik nu bij geen reactie me afvraag of je het wel hebt ontvangen. (vandaar even leesbevestiging ingesteld nu)
groetjes,
Els

Van: “Jansen, DEMC (med)” <d.e.m.c.jansen@umcg.nl>
Datum: 18 september 2015 15:27:33 CEST
Aan: “Maeckelberghe, ELM (med)” <e.l.m.maeckelberghe@umcg.nl>
Onderwerp: Gelezen: RE: Gisteren en vervolg

Uw bericht
Aan: Jansen, DEMC (med)
Onderwerp: RE: Gisteren en vervolg
Verzonden: vrijdag 18 september 2015 14:50:55 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
is gelezen op vrijdag 18 september 2015 15:27:33 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

From: Auke Wiegersma [mailto:pawiegersma@gmail.com]
Sent: donderdag 17 september 2015 13:08
To: Jansen, DEMC (med)
Cc: E.L.M. Maeckelberghe
Subject: Afspraakje

maken?
Els had dit al gemaild, dus ik wil je niet teleurstellen met een andere aanhef.
Zelf zou ik het niet slecht vinden als Els als mediator er bij zou zijn. Op zich denk ik niet dat het absoluut noodzakelijk is, maar het is vaak wel handig er iemand bij te hebben die – waar neiging tot afdwalen ontstaat – de zaak waar het om gaat in herinnering roept. En misschien ook ergens anders dan in het UMCG – Oberland lijkt nog steeds open te zijn of op de kamer van Els.
Hopelijk ten overvloede: ik hoop dat we (weer) tot goede samenwerking en afspraken kunnen komen.
Ik hoor het graag van je
groet
Auke

Van: “Jansen, DEMC (med)” <d.e.m.c.jansen@umcg.nl>
Datum: 21 sep. 2015 09:42
Onderwerp: RE: Afspraakje
Aan: “Auke Wiegersma” <pawiegersma@gmail.com>

Beste Auke, naar aanleiding van mijn overleg met jou (en Els) afgelopen week heb ik nog eens nagedacht. Bij nader inzien, mede door het verloop van deze twee gesprekken, zie ik af van een vervolggesprek. Als projectleider kan ik namelijk weinig aan de situatie veranderen; de mail van Mitch is een correcte weergave van wat ik met hem en Michael heb besproken. Als je het niet eens bent met hun mail dan zul je je tot hen moeten wenden. Voor de andere zaken (bijvoorbeeld betrokkenheid bij MOCHA) moet je je tot Menno wenden. Ik vind het heel jammer dat het zo is gelopen, maar ik kan hier niets aan veranderen.
Groet,
Danielle