Eigen publicaties

EIGEN PUBLICATIES

Vertalingen
Cratty BJ. Spelend Leren (Active Learning). Swets & Zeitlinger, Lisse 1976.
Cratty BJ. Intelligentie in Actie (Intelligence in Action). Swets & Zeitlinger, Lisse 1978.

Nederlands – eerste auteur
1.   Wiegersma PA Het effect van hypertrofie op de EMG output van een spier. In: Congresboek “Motoriek, Multidisciplinair Bekeken”. Swets & Zeitlinger, Lisse 1985.
2.   Wiegersma PA Hoo LP de. De Footprint Analyzer. In: Congresboek “Motoriek Multidisciplinair Bekeken”. Swets & Zeitlinger, 1985.
3.   Wiegersma PA Poortema K. Referentiewaarden voor het Gewicht van Kinderen. T Soc Gezondheidsz 1987;65:821-824.
4.   Wiegersma PA Determinanten van bloeddruk bij kinderen. T Soc Gezondheidsz 1990;68:117-122.
5.   Wiegersma PA Sportbeoefening door kinderen. Scriptie opleiding Jeugdgezondheidszorg, Leiden 1990.
6.   Wiegersma PA Gemeenschappelijke GGD-databank. GGD Nieuws 1992;8:21.
7.   Wiegersma PA Registratie in de Jeugdgezondheidszorg: overmaat schaadt? Samenvatting voordracht GZO-dag 1992, T. Soc. Gezondheidsz. 70 (1992) 47-48
8.   Wiegersma PA Leefstijl van middelbare scholieren in het gebied van de GGD GSO. Samenvatting poster GZO-dag 1992, T. Soc. Gezondheidsz. 70 (1992) 48
9.   Wiegersma PA Verwijzingen naar de huisarts door de Jeugdgezondheidszorg. T Soc Gezondheidsz 1994;72:143-148
10. Wiegersma PA Ede J van. Hoe (on)gezond leven allochtone jongeren of het gevaar van ruwe percentages. T Soc 11. Gezondheidsz. 1994;72:409-410.
11. Wiegersma PA Kamp I van. Is landelijk gebruik van de KIVPA verantwoord? Tijdschr Jeugdgezondheidsz 1999;31:65-66.
12. Wiegersma PA Post D. Een ontwerp voor een nieuwe ordening. T Soc Gezondheidsz 2002;80:122-5.
13. Wiegersma PA Hoe te komen tot nieuwe, innovatieve inrichtingsvormen en zorgmodellen? In: Notitie ‘Wenkend Perspectief voor Drentse Zorg’. Provincie Drenthe 2004, pp. 8-9.

co-auteur
14. Wiegersma PH, Wiegersma PA, Velde A van der, Reysoo HP (ed). Congresboek “Motoriek, Multidisciplinair Bekeken”. Swets & Zeitlinger 1985.
15. Wiegersma PH, Wiegersma HRO, Wiegersma PA. Test voor Motorische Ontwikkeling van Kleuters, versie en handleiding. Swets & Zeitlinger 1985.
16. Velde A van der, Wiegersma PH, Wiegersma PA. Hamm Marburger Körperkoordinationstest für Kinder. Swets & Zeitlinger, 1987.
17. Wiegersma PH, Velde A vd, Wiegersma PA, Reysoo HP. Motorische Ontwikkeling, Motorische Stoornissen, een veld van onderzoek. Kongresboek Ned. Menschendieckbond, febr. 1984, 46 68.
18. Wiegersma PH, Velde A vd, Wiegersma PA, Reysoo HP. Handleiding van de Test voor Algemene BewegingsCoördinatie (ABC) voor kinderen van 6 10 jaar, Swets en Zeitlinger 1988.
19. Wiegersma PH, Velde A vd, Wiegersma PA, Reysoo HP. Die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten bei Lernbehinderten und ihre Bedeutung. Praxis der Psychomotorik, 4, 1984, 125 142.
20. Wiegersma PH, Velde A vd, Wiegersma PA, Reysoo HP. De motoriek van het kommunikatief gehandicapte kind, Bewegen en Hulpverlenen, 1 (2) (1984) 106 119.
21. Wiegersma PH, Velde A vd, Wiegersma PA, Reysoo HP. De ontwikkeling van motorische vaardigheden bij moeilijk lerende kinderen. De Lichamelijke Opvoeding, 72 (1984) 9 pp. en Congresboek “Motoriek, Multidisciplinair Bekeken”.
22. Broer J, Wiegersma PA. Oversterfte aan ischaemische hartziekten in Groningen; een verkenning van beschikbare achtergrondgegevens. T Soc Gezondheidsz 1993;71:21-26.
23. Kruisselbrink H, Vos RJ, Wiegersma PA, e.a. Regioverkenning Volksgezondheid Provincie Groningen. Rapport Provincie Groningen 1996.
24. Jong G de, Riezebos H, Wiegersma PA red. Sociale Reeks Groningen: Over Groningers. Rapport Gemeente Groningen 1995.

Internationaal  eerste auteur
25. Wiegersma PA, Hofman A, Zielhuis GA. The effect of school screening on surgery for adolescent idiopathic scoliosis. Eur J Pub Hlth 1998;8:237-241.
26. Wiegersma PA, Hofman A, Zielhuis GA. The effect of school screening on surgery for adolescent idiopathic scoliosis; response to readers’ comments. Eur J Pub Hlth 1999;2:152.
27. Wiegersma PA, Hofman A, Zielhuis GA. Prevention of suicide by youth health care. Public Hlth 1999;113:125-130.
28. Wiegersma PA. Long term effects of Youth Health Care for schoolchildren in The Netherlands. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen 1999.
29. Wiegersma PA, Hofman A, Zielhuis GA. The effect of school screening on surgery for adolescent idiopathic scoliosis; response to readers’ comments. Eur J Pub Hlth, in druk.
30. Wiegersma PA, Hofman A, Zielhuis GA. Prevention of unhealthy behaviour by youth health care. J Public Hlth Med, 2000;22:386-392.
31. Wiegersma PA, Hofman A, Zielhuis GA. Evaluation of community-wide interventions: the ecologic case-referent study design. Eur J Epidemiology 2001;17:551-557.
32. Wiegersma PA, Hofman A, Zielhuis GA. Long term effects of preventive activities of youth health care in The Netherlands – results of a four-part study. It J Public Health 2004;2:116-122.
33. Wiegersma PA. Preventive child health care in Europe – changes and challenges. Abstract workshop section Youth. Eur J Public Health 2004;14 (suppl.):59
34. Wiegersma PA. Impact of congenital colour vision deficiency: screening could help choice of medical career. [letter to the editor] BMJ 2005;330:96.
35. Wiegersma PA, Maeckelberghe ELM, Macpherson A, Haynes J. Patient experiences as an educational tool in medicine – the use of the DIPEx website for the electronic learning environment. Poster IAMSE conference Los Angeles 2005.
36. Wiegersma PA. Challenges in mother and child preventive health care in Europe. In: Urbanisation and Health. New challenges in health promotion and prevention. Tellnes G. (ed.) Oslo: Oslo Academic Press (UniPub), 2005. pp. 260-7. ISBN 82-7477-208-3
37. Wiegersma PA, Stellinga-Boelen AAM, Reijneveld SA. Psychosocial Problems in Asylum Seekers’ Children. The Parent, Child, and Teacher Perspective Using the Strengths and Difficulties Questionnaire. J Nerv Ment Disease 2011;199:85-90.

Co-auteur
38. Wiegersma PH, Velde A van der, Wiegersma PA, Reysoo HP. Die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten bei Lernbehinderten und ihre Bedeutung. Praxis der Psychomotorik 1984;4:125 142.
39. Junger M, Wiegersma PA. Risky Behaviour and Accidents. Report NSCR WD94-04, Leiden 1994.
Junger M, Wiegersma PA. The relation between accidents, deviance and leisure time. Crim Behav Mental Hlth 1995;5:144-174
40. McArdle P, Wiegersma PA, Gilvarry E, et al. International variations in youth drug use: the effect of individual behaviours, peer and family influences, and geographical location. Eur Addict Res 2000;6:163-169.
41. Quensel S, McArdle P, Brinkley A, Wiegersma PA. Broken home or drug using peers: ‘significant relations’? J Drug Issues 2002;22:467-90.
42. McArdle P, Wiegersma PA, Gilvarry E, et al. European adolescent substance use: the roles of family structure and function. Addiction 2002;97:329-36.
43. Bunge EM, Juttmann RE, de Koning HJ, Van Biezen FC, Creemers H, Hazebroek-Kampschreur AAJM, Luttmer LCF, Wiegersma PA. Screening for scoliosis: Do we have indications for effectiveness? J Med Screen. 2006;13:29-33.
44. Stellinga-Boelen AA, Wiegersma PA, Bijleveld CM, Verkade HJ. Obesity in asylum seekers’ children in The Netherlands–the use of national reference charts. Eur J Public Health 2007; 17:555-559.
45. Stellinga-Boelen AA, Wiegersma PA, Storm H, Bijleveld CM, Verkade HJ. Vitamin D levels in children of asylum seekers in The Netherlands in relation to season and dietary intake. Eur J Pediatr 2007; 166:201-206.
46. Stellinga-Boelen AA, Storm H, Wiegersma PA, Bijleveld CM, Verkade HJ. Iron deficiency among children of asylum seekers in the Netherlands. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007; 45:591-595.
47. Stellinga-Boelen AA, Wiegersma PA, Bijleveld CM. Dietary intake in asylum seeker children in The Netherlands, strongly related to age and origin. Eur J Clin Nutr. 2007 Jan;61(1):104-10.
48. Bunge EM, Juttmann RE, de Kleuver M, van Biezen FC, de Koning HJ, NESCIO group. Health-related quality of life in patients with adolescent idiopathic scoliosis after treatment: short-term effects after brace or surgical treatment. Eur Spine J. 2007;16:83-9.
49. Everdingen JJE van (hoofdred.) Het Medisch Handboek, 5e druk 2007 Kosmos- Z&K Uitgeverij Utrecht/Antwerpen. ISBN-10: 90 215 4312 5.
50. Bunge EM, Juttmann RE, Biezen FC van, Creemers H, Hazebroek-Kampschreur AAJM, Luttmer LCF, Wiegersma PA, Koning HJ de. Estimating the Effectiveness of Screening for Scoliosis: A Case-Control Study. Pediatrics 2008;121;9-14
51. Fokkens AS, Wiegersma PA, Reijneveld SA. A structured registration program can be validly used for quality assessment in general practice. BMC Health Services Research 2009, 9:241
52. Fokkens AS, Wiegersma PA, Reijneveld SA. Organization of diabetes primary care: a review of interventions that delegate general practitioner tasks to a nurse. Res. Letter. J Eval Clin Pract 2010;17:199–203
53. Fokkens AS, Wiegersma PA, Beltman FW, Reijneveld SA. Structured primary care for type 2 diabetes has positive effects on clinical outcomes. J Eval Clin Pract 2011;16
54. Fokkens AS, Wiegersma PA, Reijneveld SA. Structured diabetes care leads to differences in organization of care in general practices: the healthcare professional and patient perspective. BMC Health Services Research 2011, 11:113
55. Wolfe I,Cass H, Thompson MJ, Craft A, Peile E, Wiegersma PA, Janson S, Chambers TL, McKee M. Improving child health services in the UK: insights from Europe and their implications for the NHS reforms. BMJ 2011; 342:d1277
56. Jansen DEMC, Wiegersma PA, Ormel J, Verhulst FC, Vollebergh WA, Reijneveld SA. Need for mental health care in adolescents and its determinants: the TRAILS Study. Eur J Public Health 2013;23:236-41.
57. Wolfe I, Tamburlini G, Wiegersma PA, Thompson M, Gill P, Lenton S. Child Public Health. In: Wolfe I, McKee M, eds. European Child Health Services and Systems – Lessons without borders. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2013; 113-145.
58. Rimpelä A, Caan W, Bremberg S, Wiegersma PA, Wolfe I. Schools and the health of children and young people. In: Wolfe I, McKee M, eds. European Child Health Services and Systems – Lessons without borders. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2013; 145-182.
59. Reijneveld SA, Wiegersma PA, Ormel J, Verhulst FC, Vollebergh WA, Jansen DE. Adolescents’ use of care for behavioral and emotional problems: types, trends, and determinants. PLoS One. 2014 Apr 3;9(4)