Promotieonderzoek

Algemeen:
Jeugdgezondheidszorg bestaat in enigerlei vorm al bijna twee eeuwen. In die tijd heeft zij de nodige veranderingen ondergaan. Deze veranderingen waren niet alleen een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen maar vloeiden ook voort uit ontwikkelingen in de medische wetenschap.

Toen het duidelijk werd dat voeding en hygiëne een essentiële rol speelden in de gezonde ontwikkeling van kinderen, lag het voor de hand binnen de JGZ de aandacht hier vooral op te richten. Vanaf het moment dat het inzicht toenam in de etiologie van ziekten, werd het screenen op specifieke afwijkingen zinvol en belangrijk. Dit alles tegen de achtergrond van een medische zorg die niet voor alle bevolkingsgroepen even toegankelijk was, en bij een levensverwachting die sterk onder die van tegenwoordig ligt.

In de laatste decennia is de gezondheid van de bevolking sterk toegenomen, met name onder de jongeren: zij behoren qua gezondheid tot de top 5 van de wereld. Daarnaast zijn de drempels om gebruik te maken van de gezondheidszorg nagenoeg verdwenen, vooral waar het gaat om het consulteren van huisartsen.
In deze setting kan men zich afvragen of het nog noodzakelijk is élke jongere in Nederland op onafhankelijk van de behoefte vastgestelde momenten dezelfde zorg aan te bieden.


Complete tekst proefschrift en tekst afzonderlijke artikelen

Long-term effects of preventive activities of Youth Health Care for schoolchildren in The NetherlandsThesis

  1. Stellingen proefschrift
  2. The effect of school screening on surgery for adolescent idiopathic scoliosis
  3. Prevention of suicide by Youth Health Care
  4. Prevention of unhealthy behaviour by Youth Health Care in The Netherlands
  5. Prevention of mental health problems by Youth Health Care in The Netherlands: an ecologic case-referent study
  6. Long-term effects of preventive activities of Youth Health Care in The Netherlands – results of a four-part study
  7. Evaluation of community-wide interventions: the ecologic case-referent study design
  8. Promotie (presentatie): introductie proefschrift

Proefschriften die ook niet op de instemming van de beroepsgroep mochten rekenen of ook zelfs compleet verzwegen werden:
R.R.R. Huijsman-Rubingh, T.R.A.M. Wagenaar. De Jeugdgezondheidszorg in Nederland voor 4-16 jarigen. Structuur en functioneren. Universiteit van Amsterdam 1983.
G.Zielhuis. Condities voor wetenschappelijk onderzoek binnen de schoolgezondheidszorg. K.U. Nijmegen 1985.

Het eerste proefschrift werd betiteld als ‘nestbevuiling’ en het tweede proefschrift was binnen de beroepsgroep nagenoeg onbekend (ook mijzelf hoewel ik toen op allerlei fronten zeer intensief binnen de JGZ actief was). Mogelijk zijn er ook andere proefschriften verschenen die kritische geluiden lieten horen, maar wellicht hebben die hetzelfde lot ondergaan als de hierboven genoemde proefschriften.