3,3 miljoen euro voor wat we al heel lang weten? Deel II

In februari 2021 berichtte ik al dat Daniëlle Jansen om onbegrijpelijke redenen een EU subsidie had binnengehaald voor ‘onderzoek’ naar het op Europees niveau (!) verbeteren van de vaccinatiegraad (zie “3,3 miljoen euro voor wat we al heel lang weten?”[i]). Hierbij zijn 4 (vier) landen inclusief Nederland betrokken – echt Europees-breed dus.
Onlangs kwam ik een interview met haar tegen in Broerstraat 5 (3,22-23. RUG, oktober 2021). Daarin wordt duidelijk dat het haar nog steeds volledig ontbreekt aan de voor een dergelijk onderzoek benodigde kennis. Zoals gewoonlijk probeert ze zich hier weer met allerlei verzinsels en leugens uit te redden. Hieronder de meest opvallende.

  • Zo zegt ze dat bij vaccinatie voor mazelen en HPV al langer sprake is van een sterke lobby van anti-vaxxers. Wetenschappers die zich al geruime tijd met deze vaccins bezig houden weten dat deze twee totaal onvergelijkbaar zijn qua tijd, als wat betreft de achterliggende kennis uit al lang bestaand onderzoek. Zo startte in Nederland de mazelenvaccinatie in 1976, die voor HPV in 2008. Maar ja, in 32 jaar is er voor Daniëlle weinig veranderd en Wakefield (de man die vooral in de UK veel mazelendoden heeft veroorzaakt door publicatie van zijn verzonnen koppeling van mazelenvaccinatie met autisme) kent ze natuurlijk ook niet…
  • In het interview geeft zij aan al veel eerder geïnteresseerd te zijn geweest in het problemen rond geringe vaccinatiegraad en ‘anti-vaxxers’. Gelogen natuurlijk (maar het klinkt goed…): in al die jaren dat zij bij Sociale Geneeskunde werkte heeft zij daar nooit enige blijk van gegeven of onderzoek naar gedaan. De enige relevante publicatie waar haar naam bij staat (en niet als eerste auteur) stamt uit 2021 en was gebaseerd op een rapport over Schoolgezondheidszorg in Europa.
  • Haar opmerking dat “veel mensen met een moslim achtergrond bang zijn dat er varkensgelatine in de vaccins verwerkt zit” is niet alleen beledigend voor deze groep maar ook nog volstrekte nonsens. Zie hiertoe bijvoorbeeld https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/zijn-coronavaccins-koosjer-en-halal: hierin wordt aangegeven dat “zowel voor joden als voor moslims varkensvlees verboden is maar dat beide geloofsovertuigingen deze vaccins echter toestaan: voor moslims omdat de gelatine bewerkt werd, en dus als zuiver kan worden beschouwd, en voor joden omdat vaccins niet via de mond worden ingenomen. De momenteel beschikbare coronavaccins bevatten geen dierlijke producten zoals gelatine. Ze zijn dus per definitie koosjer, halal en vegan.”
  • Misschien ook kijken naar problemen rond COVID-vaccinatie? Nee, zegt ze, want dat geeft alleen maar ruis, want die situatie is volledig anders. Anders dan bij de “Mexicaanse Griep” (2009 dus ná start HPV injecties) of bij SARS? Geen invloed van desinformatie of religieuze overwegingen?
    Dus ook alweer onkundige verzinsels.

En in het Dagblad van het Noorden (Groningen) maakt ze het nog bonter: vaccinweigeraars zijn niet de schuldigen maar de falende gezondheidszorg! Dus niet de desinformatie, religieuze overtuiging, complottheorieën, migratieachtergrond, etc.? En hoe wil ze dat dan aanpakken in die 3 andere landen?

Zoals ik al eerder in mijn bericht aangaf: Danielle heeft na bijna een jaar nog steeds geen flauwe notie waar ze het over heeft, verzint ter plekke zaken als langer bestaande interesses en nonsens over vaccinvrees bij moslims, kortom mist alle (al lang beschikbare) achtergrondinformatie. Ze gaat er dus niet bepaald op vooruit, maar krijgt toch die subsidie.
Ook kwam de komst van COVID haar erg goed uit en was eigenlijk haar redding, want in het interview zegt zij dat zij al een half jaar tevergeefs probeerde een subsidie voor dit onderzoek te krijgen maar dat ‘toen COVID-19 in beeld kwam’. Veel nutteloos onderzoek is er in die tijd inderdaad tussendoor geslopen – ‘never waste a good crisis’ zeiden (ook) de Sywertjes al.

En niettemin werd zij onlangs Universitair Hoofddocent ‘Organisatie van zorg voor kinderen en adolescenten’ bij Huisartsgeneeskunde. Met welke leugens dit mogelijk is geworden is wetenschappelijk gezien een raadsel. Wel is hierin natuurlijk duidelijk de hand van Menno Reijneveld te zien. Die heeft tenslotte als het gaat om dit soort trucs een naam hoog te houden. Het is weer een illustratie van de wijze waarop het UMCG met dit soort mensen omgaat – achterbaks gedrag, valse beschuldigingen, leugens, fraude en/of bedrog zijn niet interessant, het binnenhalen van subsidiegeld is veel belangrijker.

[i] https://jeugdgezondheidszorg.nu/2021/02/15/33-miljoen-euro-voor-wat-we-al-heel-lang-weten/