Auteur: PAWJGZ

NRC Commentaar (augustus 2023) en bedrijfsartsen

Beroepsziekten kosten nog veel te veel werknemers het leven… oftewel: functie bedrijfsartsen niet bepaald zinvol…   In Commentaar van NRC werd onlangs een prima en verhelderend stuk geschreven over de vele tekortkomingen als het gaat om het voorkómen van beroepsziekten en ook de ‘bijbehorende’ sterfte onder werknemers. Hierbij werd als een van de voor de hand liggende oplossingen gesteld: ‘Klassieke antithese tussen winst en welzijn op de werkvloer is te dempen met preventie, toezicht en meer kennis’. Wat in het stuk vooral opvalt is het volkomen ongenoemd blijven van Arbeidsinspectie en bedrijfsgeneeskundigen – de instelling en de artsen die tot...

Zorgverzekeraar Nederland en borstkanker

Zorgverzekeraar NL en borstkanker Omdat ik sinds mijn artikel in Medisch Contact (MC43) toch al mijn naam als enthousiast bepleiter van sociaalgeneeskundigen (SG) hoog dien te houden, even een reactie op de boeiende werkwijze van de verzekeringsartsen (ook SG dus) als het gaat om vrouwen die na borstamputatie nog een (correctieve) vervolgoperatie nodig hebben. Eén op de drie vrouwen waarvoor een verzoek daartoe bij de zorgverzekeraar wordt ingediend wordt door de medisch adviseur/verzekeringsarts afgewezen. Dit verzoek – dat dient te worden begeleid door naaktfoto’s en uitgebreide informatie op persoonlijk niveau – wordt dan gedaan door de plastisch chirurg. Zo’n afwijzing...

Petra de Jong en JGZ – onkunde ten top!

Petra de Jong (zie haar reactie op mijn artikel in Medisch Contact 09-2022) laat weer zien waar JGZ volgens haar (en de AJN) voor staat. De opname van de NOS over de opvang van asielkinderen op gezinslocaties (20.06.2023, zie ook https://nos.nl/artikel/2479580-desastreuze-omgeving-voor-asielkinderen-op-gezinslocaties) is een goed voorbeeld. Petra de Jong wordt geportretteerd als poortwachter psychische zorg op gezinslocatie. Ze haalt uit een volkomen lege wachtkamer een 16-jarige jongere op voor een gesprek. Jeugdarts en individuele benadering… ik herhaal het ten overvloede: daartoe zijn ze niet opgeleid en dat blijkt ook wel uit de lijst met onzinnige dingen die ze nog had willen...

Nieuw advies (???) van de Gezondheidsraad – zie tachtiger jaren….

Eindelijk eens aandacht voor écht belangrijke zaken! Kennelijk heeft de Gezondheidsraad sinds kort een Jeugdgezondheidszorgmedewerker (misschien zelfs wel een jeugdarts!) in de gelederen opgenomen en/of anders Karoly Illy om advies gevraagd – die mist natuurlijk  het OMT en bemoeit zich nu op zijn kenmerkend slecht onderbouwde wijze dan maar met andere door hem gefingeerde gezondheidsproblematiek bij kinderen. Welke andere reden kan er voor de Gezondheidsraad immers zijn om zich te verlagen tot het sturen van zo’n al decennia bekend en dus sterk achterhaald advies over bewegen door jongen. Dit speelt tenslotte al sinds het schrappen van de leraren Lichamelijke Oefening...

3,3 miljoen euro voor wat we al heel lang weten? Deel II

In februari 2021 berichtte ik al dat Daniëlle Jansen om onbegrijpelijke redenen een EU subsidie had binnengehaald voor ‘onderzoek’ naar het op Europees niveau (!) verbeteren van de vaccinatiegraad (zie “3,3 miljoen euro voor wat we al heel lang weten?”[i]). Hierbij zijn 4 (vier) landen inclusief Nederland betrokken – echt Europees-breed dus. Onlangs kwam ik een interview met haar tegen in Broerstraat 5 (3,22-23. RUG, oktober 2021). Daarin wordt duidelijk dat het haar nog steeds volledig ontbreekt aan de voor een dergelijk onderzoek benodigde kennis. Zoals gewoonlijk probeert ze zich hier weer met allerlei verzinsels en leugens uit te redden....

ZonMW Jeugd – Voorzorg

Hoewel ik mij had voorgenomen minder vaak (zeer verdiende) kritiek te geven op het ZonMW programma Jeugd, kan ik de laatste bijdrage in de Nieuwsbrief toch niet voorbij laten gaan. Er staat in deze nieuwsbrief weer veel dat een zeer grote duim vereist maar het stuk over Voorzorg spant wel de kroon. Wat wordt daarin, niet gehinderd door enige wetenschappelijke onderbouwing, gesuggereerd? Hoewel het idee van hulp aan kwetsbare moeders natuurlijk prima is, is Voorzorg hiervoor ten enenmale ongeschikt en daarnaast ook zeer kostbaar. Een klein aantal voorbeelden: In de NJi-databank (https://www.nji.nl/interventies/voorzorg) wordt aangegeven dat de interventie ‘effectief volgens goede...

3,3 miljoen euro voor wat we al heel lang weten?

Het is Daniëlle Jansen gelukt een subsidie bij de EU te krijgen – 5 jaar en 3,3 miljoen voor een onderzoek bij 4 (wel vier!) landen voor het ontwikkelen van interventies om in Nederland, Griekenland, Polen en Slowakije de vaccinatiegraad bij ‘achtergestelde gemeenschappen’ te verbeteren. In Nederland koos ze daarvoor HPV-inentingen bij Turkse en Marokkaanse meisjes, omdat die ook ‘worden geconfronteerd met belemmeringen in de toegang tot de gezondheidszorg omdat deze vaak onvoldoende inspeelt op hun specifieke behoeften en context. Denk aan armoede, een andere taal, beperkte gezondheidsvaardigheden of sociale uitsluiting.’. Echte Nederlandse wetenschappers zijn inmiddels al lang bezig dit...

De ‘Alternative Facts’ van Daniëlle Jansen

In de ZonMW Nieuwsbrief van oktober 2020 las ik dat Daniëlle Jansen (DJ) consortiumleider was voor het thema ‘Zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen’, onderdeel van de Consortia Effectiviteit Psychosociale Interventies Jeugd. Zij vertelt over het aantal interventies (28, later in dit bericht volgens haar nu 22) die via het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in omloop zijn – dat zijn door het NJi erkende interventies. Hieronder enige publicaties met conclusies die hierover gaan. In het proefschrift van Els Evenboer (Groningen, 2015) wordt de mogelijkheid tot ‘indikken’ van de database van de NJi onderzocht. In de publicatie ‘Jeugdhulp wetenschappelijk verantwoord’ (augustus 2016, van Knorth,...

ZonMW Nieuwsbrief over stimuleren sport bij de jeugd – alweer onnodig onderzoek.

Er is al heel veel onderzoek gedaan naar en ervaringen verzameld over de manieren waarop sportplezier bij de jeugd en daarmee hun sportbeoefening kan worden gestimuleerd. Ik verwijs hier naar gegevens die al zo’n 30 jaar geleden werden verzameld. Ook toen is daar nooit iets mee gedaan en dat zal met het voorgestelde onderzoek niet veranderen. Zinloos onderzoek dus, tenzij men natuurlijk in staat is trainers en vakleerkrachten te overtuigen. Dat is zeker voor de JGZ natuurlijk een onbegonnen zaak

Verkiezing nieuwe president EUPHA sectie Child and Adolescent Public Health

In haar aankondiging op de website van de EUPHA schrijft Daniëlle Jansen “According to the EUPHA Section Rules a new president needs to be elected in 2020”. In werkelijkheid is de reden een tikje anders. Als oprichter (in 2001) van deze sectie ben ik dan ook verheugd dat DJ zich nu eindelijk aan de integriteitsregels moet houden. De eerste keer had zij op dubieuze wijze haar verkiezing geregeld, maar een tweede vergelijkbare poging vond de EUPHA nu toch echt te ver gaan. Ik wens de nieuwe president veel succes!