Categorie: sociaalgeneeskundigen

NRC Commentaar (augustus 2023) en bedrijfsartsen

Beroepsziekten kosten nog veel te veel werknemers het leven… oftewel: functie bedrijfsartsen niet bepaald zinvol…   In Commentaar van NRC werd onlangs een prima en verhelderend stuk geschreven over de vele tekortkomingen als het gaat om het voorkómen van beroepsziekten en ook de ‘bijbehorende’ sterfte onder werknemers. Hierbij werd als een van de voor de hand liggende oplossingen gesteld: ‘Klassieke antithese tussen winst en welzijn op de werkvloer is te dempen met preventie, toezicht en meer kennis’. Wat in het stuk vooral opvalt is het volkomen ongenoemd blijven van Arbeidsinspectie en bedrijfsgeneeskundigen – de instelling en de artsen die tot...

Zorgverzekeraar Nederland en borstkanker

Zorgverzekeraar NL en borstkanker Omdat ik sinds mijn artikel in Medisch Contact (MC43) toch al mijn naam als enthousiast bepleiter van sociaalgeneeskundigen (SG) hoog dien te houden, even een reactie op de boeiende werkwijze van de verzekeringsartsen (ook SG dus) als het gaat om vrouwen die na borstamputatie nog een (correctieve) vervolgoperatie nodig hebben. Eén op de drie vrouwen waarvoor een verzoek daartoe bij de zorgverzekeraar wordt ingediend wordt door de medisch adviseur/verzekeringsarts afgewezen. Dit verzoek – dat dient te worden begeleid door naaktfoto’s en uitgebreide informatie op persoonlijk niveau – wordt dan gedaan door de plastisch chirurg. Zo’n afwijzing...