Nieuw advies (???) van de Gezondheidsraad – zie tachtiger jaren….

Eindelijk eens aandacht voor écht belangrijke zaken!

Kennelijk heeft de Gezondheidsraad sinds kort een Jeugdgezondheidszorgmedewerker (misschien zelfs wel een jeugdarts!) in de gelederen opgenomen en/of anders Karoly Illy om advies gevraagd – die mist natuurlijk  het OMT en bemoeit zich nu op zijn kenmerkend slecht onderbouwde wijze dan maar met andere door hem gefingeerde gezondheidsproblematiek bij kinderen.
Welke andere reden kan er voor de Gezondheidsraad immers zijn om zich te verlagen tot het sturen van zo’n al decennia bekend en dus sterk achterhaald advies over bewegen door jongen. Dit speelt tenslotte al sinds het schrappen van de leraren Lichamelijke Oefening op het basisscholen (80’er jaren, dus ruim 35 jaar geleden…).

Advies Gezondheidsraad
Laat jonge kinderen regelmatig bewegen en weinig langdurig stilzitten.
“Ook voor de allerjongste jeugd is beweging belangrijk”

Om een en ander te voorzien van nog meer impact wordt dit hemelbestormend advies ook nog ondersteund door de al jaren enorm effectieve afdeling Jeugd en natuurlijk de Academische Werkplaatsen. Ongelooflijk hoeveel effect zij al decennia lang genereerden bij het verbeteren van de gezondheid onder de jeugd!

Paar voorbeelden:
Overgewicht? Iets van de 20e eeuw!
Opvoedingsproblemen? Nauwelijks meer aanwezig!
Sportbeoefening? Alle kinderen doen er aan mee!

Ja, de Jeugdgezondheidszorg – en vooral het Nederlands Jeugdinstituut NJi en ZonMW Jeugd – weet waar de problemen liggen en hoe ze die moeten oplossen. Natuurlijk met name omdat deze zorg bij voorkeur door artsen wordt geleverd. Gelukkig zijn de jeugdartsen dan ook herkenbaar als echte dokters. Wel jammer dat ze niet kunnen en mogen diagnosticeren, behandelen of medicijnen voorschrijven. Maar wie weet, komt dat nog eens – ze zijn er tenslotte voor opgeleid! Toch?

Foto ZonMW projectnet 27-01-2022
Ziet u wel? Een echte dokter! Witte jas, stethoscoop goed zichtbaar in de nek! De ideale manier om een kind genoeg vertrouwen te geven voor een hartverwarmend gesprek!