Tags: DaniëlleJansen

3,3 miljoen euro voor wat we al heel lang weten? Deel II

In februari 2021 berichtte ik al dat Daniëlle Jansen om onbegrijpelijke redenen een EU subsidie had binnengehaald voor ‘onderzoek’ naar het op Europees niveau (!) verbeteren van de vaccinatiegraad (zie “3,3 miljoen euro voor wat we al heel lang weten?”[i]). Hierbij zijn 4 (vier) landen inclusief Nederland betrokken – echt Europees-breed dus. Onlangs kwam ik een interview met haar tegen in Broerstraat 5 (3,22-23. RUG, oktober 2021). Daarin wordt duidelijk dat het haar nog steeds volledig ontbreekt aan de voor een dergelijk onderzoek benodigde kennis. Zoals gewoonlijk probeert ze zich hier weer met allerlei verzinsels en leugens uit te redden....

De ‘Alternative Facts’ van Daniëlle Jansen

In de ZonMW Nieuwsbrief van oktober 2020 las ik dat Daniëlle Jansen (DJ) consortiumleider was voor het thema ‘Zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen’, onderdeel van de Consortia Effectiviteit Psychosociale Interventies Jeugd. Zij vertelt over het aantal interventies (28, later in dit bericht volgens haar nu 22) die via het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in omloop zijn – dat zijn door het NJi erkende interventies. Hieronder enige publicaties met conclusies die hierover gaan. In het proefschrift van Els Evenboer (Groningen, 2015) wordt de mogelijkheid tot ‘indikken’ van de database van de NJi onderzocht. In de publicatie ‘Jeugdhulp wetenschappelijk verantwoord’ (augustus 2016, van Knorth,...