Het geval Manna Alma (MA)

HET GEVAL MANNA ALMA (MA)

Manna werd door mij in 2011 aangesteld als uitvoerder van de POG-website over Dementie.

Hieronder in het kort mijn belangrijkste ervaringen met MA. Belangrijk is aan te geven dat ik haar ten tijde van de ontvangst van de € 700.000 voor MOCHA had aangesteld als begeleider van een POG-onderdeel over kinderen met erfelijke ziekten (€ 100.000). Maar ook zij was het helemaal eens met het feit dat er met mij geen contact meer kon worden gelegd. Ook op andere onderdelen bleek zij bij nader inzien behoorlijk gretig gebruik te maken van de (financiële) mogelijkheden die POG vanaf de start bood. Hierna een overzicht daarvan.

 

VOORGESCHIEDENIS MA

 • bij sollicitatie niet gezegd dat ze zwanger was waardoor er ca. 5 maanden vertraging optrad en er ook veel extra geld nodig was (onder meer voor afronden van haar promotie door derden)
 • promotie nog niet klaar – met enige moeite (en financiële middelen) gezorgd dat dat geregeld kon worden
 • discussie over salaris omdat zij (onterecht) vond dat ze vanaf het begin recht had op postdoc-salaris (terwijl ze nog niet zo ver was)
 • tweede zwangerschap gepland omdat ze wist dat ze dan volledig recht had op diverse uitkeringen – ook dit pas genoemd toen het zover was
 • zeker 6 maanden vertraging in project ook vanwege bijkomende hypertensie – ten koste van veel geld van project
 • na afloop project op basis van eigen inverdiengeld gezorgd dat ze kon blijven. Veel werk daarvoor verricht omdat Menno vond dat het inverdiengeld van hem was – ik moest de aanvraag voor Manna uitgebreid onderbouwen en toelichten (ook al omdat er van haar nog steeds zelfs geen aanzet was voor een POG-artikel)
 • MA aangetrokken voor Zeldzame Ziekten project (Erfocentrum) en MBO onderwijs module opdat ze een uitgebreidere aanstelling kon krijgen
 • na afloop van het door mij mogelijk gemaakte MBO-project (€ 80.000) niet uitgenodigd voor afsluiting in Amsterdam (zie ook tekst over Joyce Lamerichs)
 • Manna leider gemaakt van door mij ingebrachte MOCHA project, met name het deel waarin samen met mijn contacten in andere landen informatie zou worden verzameld over ervaringen van kinderen met preventieve zorg (in Nederland en aldaar) – mislukt
 • hoewel Menno had verboden met mij contact te hebben en Manna zich daar bijzonder goed aan heeft gehouden, toch een email naar Menno, en Obbe van der Wal in CC naar Rob en Erik dat zij niet wist dat zij geen toegang meer had tot de website, en dat zij daarover niet door mij was ingelicht
 • haar gesprek met Betty en Karin: volledig uit de duim gezogen toevoegingen (geld op de plank e.d.) en verder compleet in de stijl van Menno – het was dan ook zijn voorstel aan Betty en Karin om met haar te gaan praten
 • MA geeft aan dat er nog steeds een contactverbod ligt en dat een en ander rond de Stichting snel zal worden geregeld
 • MA heeft (zoals eerder aangegeven dankzij mijn inspanningen) zeldzame ziekten als project en daarnaast MOCHA. Verloskundige zorg werd niets en Q-koorts via mijn contacten met Wetenschapswinkel. Daarnaast Els twee, mogelijk drie promovendi bij Kindergeneeskunde.
 • Daarnaast haar ook eerder uitgebreid in contact gebracht met de internist-endocrinoloog van Isala voor bespreken van een POG-module over Diabetes II. MA heeft geen woord gezegd tijdens dit overleg en op basis van haar instelling en gebrek aan kennis is dat dan ook niets geworden.

VRAAGJE (tijdens bespreking van het overleg met MA)…..:
waarom steeds vaker positieve berichten over haar handelen (hoewel dat zeker gezien haar oplossing voor het weghalen van onderdelen, nogal twijfelachtig is) – wordt zij degene die door Sector F wordt aangewezen als bestuurslid en worden wij daar nu op voorbereid?