Het geval Griet-Anne Banga (GB)

Het geval Griet-Anne Banga (GB)

Zoals in het stuk over Geke Dijkstra aangegeven had ik twijfels over onderdelen van het functioneren van GB, met name over haar wijze presenteren van informatie aan derden en vooral haar schrijfstijl.

In de tijd daaraan voorafgaand had ik erg mijn best gedaan GB te laten besluiten een promotieonderzoek te starten over POG – boeken en andere informatie daarover gegeven, uitgebreid met haar daarover gesproken en mogelijkheden en bijscholingen besproken. Uiteindelijk gaf ze na enige tijd aan een promotieonderzoek niet meer te willen overwegen.

Inmiddels moest zij verplicht – vanwege de tijdsduur dat zij was aangesteld bij POG – een drietal maanden elders te werk worden gesteld. Met veel moeite heb ik samen met Karin Kalverboer (zie daar) voor haar een positie geregeld bij ZorgInnovatieForum Groningen (ZIF).

Tot mijn stomme verbazing kreeg ik van haar onderstaande e-mail. Ten overvloede: ze heeft nooit met mij hierover gesproken, noch klachten geuit bij mij of andere POG-leden, hetgeen haar klachten over management en communicatie wel heel erg vreemd maken. Men zou zich kunnen afvragen waar deze oprispingen door zijn veroorzaakt.
Daarnaast schrijft ze over ‘vrijwillige werkzaamheden’ – dat kan natuurlijk niet slaan op het geld dat zij van ZIF ontving voor het voor haar geregelde diabetes-project.
Waarschijnlijk was zij teleurgesteld in het feit dat haar geen grotere en/of belangrijker functie was toegedacht dan waar zij bij ZIF mee bezig was.
Beets (lid werkgroep POG) sprak dan ook terecht over haar als  ‘het prinsesje’.

 Beste Auke en Geke,

De afgelopen weken heb ik veel nagedacht over mijn (vrijwillige) werkzaamheden voor POG Research BV en op grond daarvan heb ik besloten dat ik daar per direct mee stop. Mijn besluit hiertoe heb ik genomen naar aanleiding van een opeenstapeling van gebeurtenissen die het voor mij onmogelijk maken dit werk nog langer uit te voeren. Twee structurele zaken dragen hieraan voor mij het meest bij.

Ten eerste is dat de wijze waarop de managementtaken tot uitvoer worden gebracht door jou, Auke. Steeds weer merkte ik dat afspraken niet werden nagekomen, of anders werden uitgevoerd dan afgesproken. Verantwoordelijkheden liepen voor mijn gevoel door elkaar wat leidde tot onduidelijkheden, tijdverspilling en misverstanden. Ik verlies daardoor mijn enthousiasme en ik word er onzeker van omdat ik dan niet weet waar ik aan toe ben in de wederzijdse verwachtingen. Ten tweede kan ik me niet vinden in de wijze waarop jij, Auke, intern én extern communiceert. Communicatie die ik vaak hard, respectloos en verwarrend vind.

Ik heb met hart en ziel voor POG gewerkt en vind het heel erg jammer hiermee te moeten stoppen, maar mijn functioneren wordt te veel belemmerd en ik wil niet langer onder deze omstandigheden werken. Mijn werkzaamheden voor het ZIF rond ik vanzelfsprekend wel verder af.
Mocht er nog sprake zijn van onduidelijkheden c.q. vragen van jullie zijde, dan ben ik uiteraard bereid om dat nog nader mondeling toe te lichten.

Groet,
Griet-Anne