Bijlage 3 – SAR

Bijlage 3

Vraag promotie Mevr. Koolen Maastricht oktober 2004

Geachte Mevrouw de promovendus,

Allereerst uiteraard ook mijn complimenten voor uw proefschrift en de daarvoor verrichte arbeid. Uw stelling over promotie op oudere leeftijd spreekt mij bijzonder aan, en voor mij bleek het daarnaast ook een probaat antiroestmiddel te zijn.

Het is dan ook jammer te moeten vaststellen dat de interventie na analyse op zijn minst geen en als men de percentages bekijkt zelfs een negatieve tendens laat zien, iets wat overigens wel vaker bij de Jeugdgezondheidszorg het geval is. Uw aanbevelingen lijken dan ook meer algemeen bedoeld te zijn dan voort te komen uit uw onderzoek.

Het wordt dan uiteraard interessant om na te gaan waar dit falen van de interventie aan toe te schrijven zou zijn. Een mogelijke oorzaak zou kunnen liggen in het feit dat gekozen is voor een interventiemodel dat in essentie tot doel heeft ongewenst gedrag en zelfs verslaving tegen te gaan. Intuïtief zou ik zeggen dat een dergelijk model voor het bevorderen van gewenst gedrag minder voor de hand zou liggen. Hier ligt evenwel niet mijn expertise en ik zou u dan ook een vraag willen stellen over een mogelijke andere oorzaak van het negatieve effect van de interventie.