Het geval Betty Meyboom (en Karin Kalverboer)

ONDERSTEUNING BESTUURDERS STICHTING POG

het geval Betty Meyboom (Karin Kalverboer)

 

Zowel Karin als Betty had ik gevraagd om bestuurder te worden voor Stichting POG. Zeker Betty leek mij daarvoor de aangewezen persoon omdat zij ook degene was die de subsidie voor de module Dementie mogelijk had gemaakt.

Kort daarna begon de ellende met SAR. Ik heb toen zowel Karin als Betty hierover ingelicht en ze waren het er beiden mee eens dat dit zo niet kon en ook onfatsoenlijk was. Zeker Betty had in het begin een alleen maar negatieve beoordeling over het handelen van SAR. Ook gaf ze aan dat ze wel even met SAR zou gaan praten om het in orde te brengen. Dat bleek uiteindelijk tot niets te leiden – erger nog, de aanvankelijk positieve insteek werd dankzij de leugens en valse aanklachten van SAR steeds meer een reden mij te dwingen tot een voor SAR goede oplossing (= het zich eigen maken van POG).

In de loop van de gesprekken (waar ik niet bij was) werd steeds duidelijker dat Betty geheel op de hand was van SAR en dus moeite zou doen om mij als voorzitter uit het bestuur te krijgen. Daarnaast heeft zij samen met Karin gesprekken gevoerd met Manna (zie daar) waarbij zij het volledig eens met haar bleek te zijn. Ook had zij regelmatig overleg met Rob Hiemstra (over aanpassen statuten, licentie POG etc.)

Dit heeft er dan ook toe geleid dat ik absoluut geen vertrouwen meer had in Betty en Karin en mijn voorzitterschap opzegde.

In de bijlagen zijn zowel mijn oordeel over de handelswijze van de twee opgenomen alsook de tekst van mijn opzeggen van het voorzitterschap.