Het geval Geke Dijkstra (GD)

Het geval Geke Dijkstra (GD)

In het begin van de start van POG had ik regelmatig contact met GD over de vele werkzaamheden die hiervoor moesten worden verricht. GD had daar aanvankelijk ook een taak in, omdat zij toen ook deel uitmaakte van de groep die zich bezig hield met het ontwerp en de ontwikkeling van POG.
Omdat GD aangaf dat zij – vanwege de nodige andere activiteiten rond ‘Toegepast Gezondheidsonderzoek’ waar zij hoofd van was – toch wel hiervoor financieel moest worden ondersteund, hebben ik met haar bepaald welk bedrag hiervoor zou moeten worden gegenereerd. Dit bedrag werd vervolgens regelmatig aan haar overgemaakt.

Het probleem met GD begon toen duidelijk werd dat zij mijn de in vertrouwen aan haar vertelde twijfels over het werk van Griet-Anne Banga aan haar bleek te hebben doorgegeven. Mijn twijfels betroffen niet haar interview-stijl (verre van dat!) maar haar wijze van presenteren van gegevens aan derden en haar gebrek aan schrijfvaardigheid (zie daar).

Wij hebben hier een gesprek over gehad, waarin ik duidelijk maakte dat ik betrouwbaarheid een groot goed vond en dat ik op basis van de ontvangen e-mail van Griet-Anne moest concluderen dat mijn vertrouwen in GD onterecht was.
Wij hebben op basis daarvan de samenwerking verbroken.

GD is daarna op geleide van SAR een grotere rol gaan spelen in POG, waarbij de bedoeling was dat zij daar een bestuurdersfunctie zou krijgen. Ik heb de andere bestuursleden toen ingelicht over mijn ervaringen met GD.
Ik had inmiddels de eerdergenoemde en beschreven problemen met SAR, hetgeen voor GD een goede reden was haar potentiële rol bij POG te versterken. Dit resulteerde uiteindelijk in een (zij het korte) bestuursfunctie bij Stichting POG, nadat ik mijn ontslag als directeur van Stichting POG had ingediend.

Voor meer informatie over Griet-Anne Bange, zie daar.