“JGZ kan echt het verschil maken”- niet bepaald….

‘Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen kunnen echt het verschil maken’ Het gaat hier om ‘de belangrijke positie van de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen als het gaat om het opmerken van kindermishandeling en huiselijk geweld’ zoals vermeld in Federatienieuws in Medisch Contact 45 (7 november 2019, blz.52). Henrique Sachse (jeugdarts en vertrouwensarts Veilig Thuis Hollands Midden) stelt hierin dat ‘de invoering van het nieuwe afwegingskader ertoe heeft geleid dat het aantal meldingen door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in haar regio fors is gestegen’. Gezien de cijfers van het CBS (CBS Statline) over het eerste halfjaar van 2019 lijkt dit uiterst onwaarschijnlijk: het percentage doorverwijzingen door...