Elise Buiting (KAMG) verzint het weer ter plekke…

In Medisch Contact 38 is door Buiting op pagina 41 het zoveelste nonsensverhaal opgehangen over de activiteiten van de JGZ. De JGZ-medewerkers zouden na de kennelijk enorme inspanningen die ze al begin dit jaar hadden geleverd nu nog steeds worden geteisterd door een intense vermoeidheid vanwege al die extra taken die ze nu bij de start van de 2e Corona-golf moeten vervullen. Het is ook niet niks wat ze volgens Buiting moeten doen: voorlichting en advies over corona aan instellingen, openbaar bestuur en burgers, opzetten teststraten, organiseren bron- en contactonderzoeken en voorbereiden van de vaccinatiecampagne tegen corona straks! En daar...