Elise Buiting (KAMG) verzint het weer ter plekke…

In Medisch Contact 38 is door Buiting op pagina 41 het zoveelste nonsensverhaal opgehangen over de activiteiten van de JGZ.
De JGZ-medewerkers zouden na de kennelijk enorme inspanningen die ze al begin dit jaar hadden geleverd nu nog steeds worden geteisterd door een intense vermoeidheid vanwege al die extra taken die ze nu bij de start van de 2e Corona-golf moeten vervullen.

Het is ook niet niks wat ze volgens Buiting moeten doen: voorlichting en advies over corona aan instellingen, openbaar bestuur en burgers, opzetten teststraten, organiseren bron- en contactonderzoeken en voorbereiden van de vaccinatiecampagne tegen corona straks!
En daar komt nog bij dat ze geen zicht hebben op het immense lijden van de jongeren (ze maakt daar overigens een boeiende opmerking: ze schrijft ‘minder zicht dan ooit’, daarmee ongetwijfeld onbedoeld aangevend dat het sowieso al een groot probleem was).

Wantrouwig als ik ben heb ik voor de zekerheid bij de GGD’en nagevraagd of de JGZ-medewerkers inderdaad dat soort werk verrichtten. En mijn vermoeden was juist: niets van dat alles – niet alleen hebben ze nauwelijks werk gehad vanwege de maandenlange sluiting van scholen, maar voor de genoemde taken waren ze verre van opgeleid en (dus) niet ingezet. Het enige wat ze deden was – na een scholing! – voorlichting en informatie over Corona geven.

En dan heeft Buiting het over het inzetten van ‘kostbare jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen om jongeren weer goed in beeld te krijgen’. ‘Kostbaar’ is zeker juist maar vooral dat ‘weer’ is absolute nonsens – dat beeld hebben JGZ-medewerkers niet en de laatste decennia ook nauwelijks gehad. Dat is iets waar Buiting met haar zin ‘minder zicht op hen dan ooit’ het kennelijk – onbedoeld uiteraard – mee eens is.

Maar wel terecht opgemerkt: niets doen kan inderdaad uitermate vermoeiend zijn.

 

Medisch Contact 38, 12 september 2020, pagina 41