Meningococcenvaccinaties – wat in 2002 al fout ging.