Meningococcenvaccinaties – wat in 2002 al fout ging.

Geen aandacht aan gevaar voor infectie door andere typen Meningococcen na eerste MenC vaccinatiecampagne in 2002