DE HULPJES VAN SAR

DE HULPJES VAN SAR

 In dit deel van het verhaal zullen de kenmerkende activiteiten van een groot deel van de medewerkers van SAR worden weergegeven.
Het zal duidelijk zijn dat de invloed van SAR omvangrijk is geweest en het leugenachtige en achterbakse gedrag van de medewerkers sterk heeft gestimuleerd.

Om een en ander leesbaar te houden geef ik eerst een korte samenvatting van de handelswijze van de hulpjes. Hierbij maak ik een onderscheid tussen diegenen die duidelijk handelden in opdracht van SAR en/of inschatten wat zijn wensen waren en in overeenstemming daarmee actief waren (5 personen). Daarnaast een groep (4 personen) die dit eveneens deed maar dan meer vanuit hun eigen positie. Zij waren vaak relatief hoger in rang dan de eerderen maar wel minstens zo kwaadaardig en geniepig.

Ter completering zal  ik per persoon waar zinvol en nodig bijlagen toevoegen. Hierin wordt duidelijk aangegeven hoe zij in lijn met en met instemming van SAR handelden.
De bijlagen zijn zeker niet compleet – het zijn slechts de meest belangrijke; het totale aantal beschikbare bijlagen is te omvangrijk (ze beslaan immers vele jaren). Mocht hiervoor evenwel belangstelling zijn, dan ben ik uiteraard ten alle tijde bereid deze bijlagen toe te zenden, mits wordt aangegeven met welk doel men die wil gebruiken.

Directe medewerkers:
Daniëlle Jansen
Manna Alma
Joyce Lamerichs
Geke Dijkstra
Griet-Anne Banga
Obbe van der Wal

Indirect betrokken medewerkers:
Rob Hiemstra
Jitse van Dijk
Betty Meyboom
Karin Kalverboer