Categorie: Jeugdgezondheidszorg

Tekort jeugdartsen: eindelijk een mogelijkheid voor een ‘natuurlijk experiment’ rond JGZ!

Schoolarts regio Haaglanden geschrapt door personeelstekort DUS: Na bijna 20 jaar de kans om eindelijk dat ‘natuurlijk experiment’ rond JGZ uit te voeren!   In de Skipr van 19 augustus jl. stond een artikel gebaseerd op onderstaande bericht van het AD: Op elf basisscholen in Zoetermeer is dit jaar geen schoolarts geweest in groep 2 door het personeelstekort. Alleen hier al zijn bijna 350 kinderen niet gecontroleerd op onder meer lengte, gewicht en de ontwikkeling van de motoriek. Dat bevestigt Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ), dat in gemeenten in de regio deze taak vervult. Oorzaak van de noodmaatregel was een plots...

Nabrander bericht 4 juni: kinderen in vakantieparken – JGZ faalt ook hier weer.

Vandaag hoorde ik (NPO Radio 1) dat de Kinderombuds’man’ Margrite Kalverboer ernstige zorgen heeft over kinderen die permanent verblijven in vakantieparken. Over de groei en ontwikkeling van deze groep kinderen is nauwelijks iets bekend. In haar brief aan gemeenten pleit ze voor meer zicht op deze risicogroep. Maar ook schrijft ze in haar onderzoeksrapport onder meer ‘GGD GHOR Nederland en verscheidene jeugdartsen hebben aangegeven mijn onderzoek te ondersteunen en erkennen de zorgen die de Kinderombudsman heeft over deze groep kinderen.‘ (https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/20190306-Rapport-Campingkinderendef.pdf). Verscheidene? Een stuk of vier? Er zijn in Nederland op dit moment 446 jeugdartsen. Die paar jeugdartsen zijn waarschijnlijk...

Wanneer wordt de JGZ nu eindelijk opgeheven?

Het was weer goed raak in de nieuwsbrief van ZonMW (Nieuwsbrief Jeugd, mei 2019): Hoe kan de JGZ voorzien in de behoefte van nieuwkomersgezinnen? Opmerkingen in Nieuwsbrief: Ouders en kinderen die naar Nederland gevlucht zijn, hebben meestal niet genoeg aan de standaardondersteuning van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Bovendien heeft de JGZ deze doelgroep vaak niet goed of te laat in beeld. Hebben ze bij inschrijven bij een gemeente niet de leeftijd voor een standaard­contactmoment, dan kan het gebeuren dat de JGZ deze kinderen lange tijd niet ziet. Tegelijkertijd heeft de JGZ in de meeste gemeentes een strak takenpakket waarin weinig ruimte...

De JGZ-leerstellingen, oftewel Leidse doctrines in de ZonMW nieuwsbrief

In de ZonMW nieuwsbrief over JGZ (februari 2019) is het weer zo ver. De Wilde, UHD (!) Sociale Geneeskunde Leiden, wordt geïnterviewd en poneert volstrekt achterhaalde en volledig ongefundeerde beweringen over de effectiviteit van de JGZ als waarheden. Ik schreef al eerder over dit verschijnsel (https://jeugdgezondheidszorg.nu/menno-reijneveld-over-jgz). Laten we eens kijken hoe een aantal van deze Leerstellingen door De Wilde worden gepresenteerd: (1) “ Kinderen die een gezonde ontwikkeling doormaken, hebben minder last van lichamelijke en psychische problemen op latere leeftijd, weet jeugdarts Jeroen de Wilde.” Dit is al meer dan een eeuw beschikbare kennis  met goede onderbouwing en middels talloze...

Jeugdgezondheidszorg 3.0 in Friesland – écht…?

Eind november hield ik een voordracht over de geschiedenis van de Jeugdgezondheidszorg bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN) in Urk. Na afloop kreeg ik van een deelneemster een artikel uit het Friesch Dagblad (dd. 17-11-2018) met een interview met de directeur van de GGD Fryslân, Margreet de Graaf. Dat de directeur een groot voorstander is van het CB is wel duidelijk.Zo stelt ze dat het in sommige kringen‘bon ton’ is om te klagen over het consternatiebureau. Het laatste wat deze ouders willen, is toegeven dat ze wat aan onze adviezen hebben gehad’. Afgezien van deze populistische toonzetting, is enig...

Elise Buiting in MC – altijd weer die zelfde leugens over JGZ

Hieronder de reactie die ik zond naar Medische Contact over de column van de KAMG voorzitter Elise Buiting (https://www.medischcontact.nl/nieuws/federatienieuws/federatiebericht/preventie-een-zaak-van-lange-adem.htm): Geachte redactie, Met stijgende verbazing las ik in MC 45 de bijdrage van KAMG voorzitter Elise Buiting. Het staat – zoals vaak gebeurt wanneer jeugdartsen proberen duidelijk te maken dat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) eigenlijk best wel zinvol is – vol met onjuistheden en aperte nonsens. Zo is de bewering dat per geïnvesteerde euro, de JGZ 11 euro oplevert een flagrante leugen. De opmerking is ontleend aan een artikeltje uit 2003.(1) Daar sprak men nog van 7 euro opbrengst – kennelijk is verdere overdrijving noodzakelijk. Nog steeds...

De Monitor over vaccinatie (23 oktober) – hoogste tijd voor een bevlogen letselschadeadvocaat!

Gezocht: een bevlogen letselschadeadvocaat – tijd voor gerechtelijke stappen richting instellingen als NVKP, sommige uitgevers, homeopaten maar zeker ook weigerouders! Doen: onderzoek bij ziekenhuizen naar (ontbreken) vaccinatie-achtergrond bij wegens complicaties van vermijdbare ‘kinderziekten’ opgenomen kinderen Actie Inspectie: ga eindelijk dit soort aantoonbare wantoestanden rond vaccinatie aanpakken en verschuil je niet achter gemakzuchtig gebruik van regeltjes   Voor onderbouwing en argumenten zie: https://jeugdgezondheidszorg.nu/achtergrondinformatie-berichten/de-monitor-over-vaccinatie/  

Menno Reijneveld over JGZ – het boerenbedrog bij de JGZ slaat weer toe.

Reactie op interview met Menno Reijneveld in ZonMW Nieuwsbrief maart 2018 JGZ-professionals stellen bij veel kinderen ten onrechte psychosociale problemen vast. Dit maakt ouders onnodig ongerust en beschadigt het zelfbeeld van kinderen en adolescenten. JGZ-professionals horen zich niet te bemoeien met behandeling, dus ook niet van psychosociale problematiek. Ze zijn daar totaal niet voor opgeleid. Daar zijn de échte professionals voor. De 2016 Richtlijn ‘Vroegsignalering van psychosociale problemen’ is in de praktijk onbruikbaar en verwijst naar niet onderbouwde interventies. Een score van ‘4’ door het NJI (geldend voor de meeste interventies in de tabel van de Richtlijn) houdt in dat...