Jeugdgezondheidszorg 3.0 in Friesland – écht…?

Eind november hield ik een voordracht over de geschiedenis van de Jeugdgezondheidszorg bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN) in Urk. Na afloop kreeg ik van een deelneemster een artikel uit het Friesch Dagblad (dd. 17-11-2018) met een interview met de directeur van de GGD Fryslân, Margreet de Graaf.

Dat de directeur een groot voorstander is van het CB is wel duidelijk.Zo stelt ze dat het in sommige kringen‘bon ton’ is om te klagen over het consternatiebureau. Het laatste wat deze ouders willen, is toegeven dat ze wat aan onze adviezen hebben gehad’. Afgezien van deze populistische toonzetting, is enig ervaren nut gezien de dubieuze kwaliteit van de adviezen zeer onwaarschijnlijk.
Ze onderbouwt het (volgens haar) grote belang van het CB met een verwijzing naar door haar in het buitenland gesignaleerde ‘scheefgegroeide mensen die zich moeizaam door de straten slepen’. Ik ben erg benieuwd in wat voor soort land zij haar Yoga-lessen geeft en door welk deficiënt type gezondheidszorg de bevolking daar geteisterd wordt. Verder geeft ze als voorbeeld dat bij een CB heupafwijkingen worden opgespoord door een baby op het aankleedkussen heen en weer te draaien. Ik begrijp dat CB-artsen nog steeds niet in staat zijn lege artis onderzoek naar heupdysplasie te verrichten. Kortom: er wordt van alles gesuggereerd zonder enige goede onderbouwing –zoals bekend een algemeen probleem bij de huidige JGZ.

Maar ze heeft een oplossing: Jeugdgezondheidszorg 3.0 (overigens een vreemde aanduiding gezien de eigenlijke betekenis van ‘3.0’ –het programma haalt in de besproken vorm met moeite ‘2.0’)! En het is nog door de Friese gemeenten geaccepteerd ook!
De oplossing is gebaseerd op digitalisering. Twee dingen hierover:

(1) er zijn in Friesland ruim 30.000 adressen waar de internetverbindingen (zeer) traag zijn: geen kabel of glasvezel (zie https://www.lc.nl/friesland/Op-deze-adressen-in-Friesland-hebben-mensen-geen-snel-internet-23214707.html), dus het bereik – zeker als het gaat om een chat-functie – zal de nodige problemen geven;
(2) het gemiddeld opleidingsniveau van de inwoners van Friesland is over het algemeen minder hoog (https://www.clo.nl/indicatoren/nl2100-opleidingsniveau-bevolking). Dat houdt dus in dat dit niet bepaald de groep is die baat zal hebben bij digitalisering. Maar het is nu juist wel de populatie die voor verhoogde aandacht in aanmerking zou moeten komen. Daarnaast blijkt uit talloze onderzoeken dat juist hoger opgeleiden het meest baat hebben bij preventieve maatregelen. Maar die behoren ongetwijfeld tot de ‘sommige kringen’ en komen dus niet meer bij het CB, hoogstens voor vaccinaties.

Mijn voorspelling: er zullen in Friesland nóg minder ouders met kinderen naar de CB’s komen.
En geef ze eens ongelijk – je kunt beter op Google kijken.

Zie ook het interview: https://jeugdgezondheidszorg.nu/?attachment_id=586