Elise Buiting in MC – altijd weer die zelfde leugens over JGZ

Hieronder de reactie die ik zond naar Medische Contact over de column van de KAMG voorzitter Elise Buiting (https://www.medischcontact.nl/nieuws/federatienieuws/federatiebericht/preventie-een-zaak-van-lange-adem.htm):

Geachte redactie,

Met stijgende verbazing las ik in MC 45 de bijdrage van KAMG voorzitter Elise Buiting. Het staat – zoals vaak gebeurt wanneer jeugdartsen proberen duidelijk te maken dat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) eigenlijk best wel zinvol is – vol met onjuistheden en aperte nonsens.
Zo is de bewering dat per geïnvesteerde euro, de JGZ 11 euro oplevert een flagrante leugen. De opmerking is ontleend aan een artikeltje uit 2003.(1) Daar sprak men nog van 7 euro opbrengst – kennelijk is verdere overdrijving noodzakelijk. Nog steeds wordt dit artikel door de AJN gebruikt (nu met de pakkende titel ‘Gigantische preventie voor een prikkie’).
In het artikel worden zonder enige onderbouwing allerlei kostenbesparingen toegerekend aan activiteiten van de JGZ. Maar onderzoek wijst uit dat de enige echt (enorm) kostenbesparende JGZ-gerelateerde activiteit het vaccinatieprogramma is. En dat programma wordt prima uitgevoerd door verpleegkundigen (liefst met een toeziend huisarts). Dus inderdaad: voor een prikkie is er een gigantische preventie mogelijk. Alleen heb je daar de kostbare JGZ niet voor nodig – weggegooid geld. Deze implicatie is de auteurs en AJN duidelijk ontgaan.

Los hiervan is het ronduit bizar de JGZ gelijk te stellen aan Sociale Geneeskunde. De activiteiten van de jeugdartsen zijn nagenoeg uitsluitend gericht op de individuele benadering, gekoppeld aan steeds meer curatief getinte handelingen. Hierdoor is er geen tijd voor datgene wat Sociale Geneeskunde zou moeten kenmerken: groepsgerichte preventie. Door hun taakinvulling zijn jeugdartsen nu niet meer dan slecht (want in luttele 2 jaar) opgeleide kinderartsen. JGZ is zo volstrekt nutteloos geworden, terwijl het – mits op de juiste manier ingezet – een prachtig vak zou kunnen zijn.

(1) Jeugdgezondheidszorg: veel preventie voor weinig geld. (Verloove-Vanhorick SP,Verkerk PH,Leerdam FJM van,Reijneveld SA,Hirasing RA; NTG 2003,19,895-7)