Tags: AJN

Elise Buiting in MC – altijd weer die zelfde leugens over JGZ

Hieronder de reactie die ik zond naar Medische Contact over de column van de KAMG voorzitter Elise Buiting (https://www.medischcontact.nl/nieuws/federatienieuws/federatiebericht/preventie-een-zaak-van-lange-adem.htm): Geachte redactie, Met stijgende verbazing las ik in MC 45 de bijdrage van KAMG voorzitter Elise Buiting. Het staat – zoals vaak gebeurt wanneer jeugdartsen proberen duidelijk te maken dat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) eigenlijk best wel zinvol is – vol met onjuistheden en aperte nonsens. Zo is de bewering dat per geïnvesteerde euro, de JGZ 11 euro oplevert een flagrante leugen. De opmerking is ontleend aan een artikeltje uit 2003.(1) Daar sprak men nog van 7 euro opbrengst – kennelijk is verdere overdrijving noodzakelijk. Nog steeds...

Scheidend voorzitter AJN onderbouwt nutteloosheid huidige JGZ.

In de laatste uitgave van het tijdschrift Arts en Auto van de VVAA (14 juli 2018) laat Mascha Kamphuis op onnavolgbare wijze zien waarom de JGZ al decennia een verwaarloosbare rol speelt in de gezondheidszorg voor jeugdigen. Waar Sociale Geneeskunde zich dient te richten op met name populatiegerichte activiteiten spreekt zij alleen over individuele zorg en geeft voorbeelden van ‘reddingsacties’ op individueel niveau. Dat is een voor jeugdartsen kenmerkend excuus voor in wezen zinloze activiteiten als PGO’s (Periodiek/Preventief Geneeskundig Onderzoek) en dergelijke. De enige plek waar dat soort activiteiten nog effect zouden kunnen sorteren is in buurten waar toegang tot...