Tags: rol JGZ

“JGZ kan echt het verschil maken”- niet bepaald….

‘Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen kunnen echt het verschil maken’ Het gaat hier om ‘de belangrijke positie van de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen als het gaat om het opmerken van kindermishandeling en huiselijk geweld’ zoals vermeld in Federatienieuws in Medisch Contact 45 (7 november 2019, blz.52). Henrique Sachse (jeugdarts en vertrouwensarts Veilig Thuis Hollands Midden) stelt hierin dat ‘de invoering van het nieuwe afwegingskader ertoe heeft geleid dat het aantal meldingen door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in haar regio fors is gestegen’. Gezien de cijfers van het CBS (CBS Statline) over het eerste halfjaar van 2019 lijkt dit uiterst onwaarschijnlijk: het percentage doorverwijzingen door...

Scheidend voorzitter AJN onderbouwt nutteloosheid huidige JGZ.

In de laatste uitgave van het tijdschrift Arts en Auto van de VVAA (14 juli 2018) laat Mascha Kamphuis op onnavolgbare wijze zien waarom de JGZ al decennia een verwaarloosbare rol speelt in de gezondheidszorg voor jeugdigen. Waar Sociale Geneeskunde zich dient te richten op met name populatiegerichte activiteiten spreekt zij alleen over individuele zorg en geeft voorbeelden van ‘reddingsacties’ op individueel niveau. Dat is een voor jeugdartsen kenmerkend excuus voor in wezen zinloze activiteiten als PGO’s (Periodiek/Preventief Geneeskundig Onderzoek) en dergelijke. De enige plek waar dat soort activiteiten nog effect zouden kunnen sorteren is in buurten waar toegang tot...