Tags: kostbare onkunde

3,3 miljoen euro voor wat we al heel lang weten?

Het is Daniëlle Jansen gelukt een subsidie bij de EU te krijgen – 5 jaar en 3,3 miljoen voor een onderzoek bij 4 (wel vier!) landen voor het ontwikkelen van interventies om in Nederland, Griekenland, Polen en Slowakije de vaccinatiegraad bij ‘achtergestelde gemeenschappen’ te verbeteren. In Nederland koos ze daarvoor HPV-inentingen bij Turkse en Marokkaanse meisjes, omdat die ook ‘worden geconfronteerd met belemmeringen in de toegang tot de gezondheidszorg omdat deze vaak onvoldoende inspeelt op hun specifieke behoeften en context. Denk aan armoede, een andere taal, beperkte gezondheidsvaardigheden of sociale uitsluiting.’. Echte Nederlandse wetenschappers zijn inmiddels al lang bezig dit...

De ‘Alternative Facts’ van Daniëlle Jansen

In de ZonMW Nieuwsbrief van oktober 2020 las ik dat Daniëlle Jansen (DJ) consortiumleider was voor het thema ‘Zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen’, onderdeel van de Consortia Effectiviteit Psychosociale Interventies Jeugd. Zij vertelt over het aantal interventies (28, later in dit bericht volgens haar nu 22) die via het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in omloop zijn – dat zijn door het NJi erkende interventies. Hieronder enige publicaties met conclusies die hierover gaan. In het proefschrift van Els Evenboer (Groningen, 2015) wordt de mogelijkheid tot ‘indikken’ van de database van de NJi onderzocht. In de publicatie ‘Jeugdhulp wetenschappelijk verantwoord’ (augustus 2016, van Knorth,...