ZonMW Jeugd – Voorzorg

Hoewel ik mij had voorgenomen minder vaak (zeer verdiende) kritiek te geven op het ZonMW programma Jeugd, kan ik de laatste bijdrage in de Nieuwsbrief toch niet voorbij laten gaan. Er staat in deze nieuwsbrief weer veel dat een zeer grote duim vereist maar het stuk over Voorzorg spant wel de kroon. Wat wordt daarin, niet gehinderd door enige wetenschappelijke onderbouwing, gesuggereerd? Hoewel het idee van hulp aan kwetsbare moeders natuurlijk prima is, is Voorzorg hiervoor ten enenmale ongeschikt en daarnaast ook zeer kostbaar. Een klein aantal voorbeelden: In de NJi-databank (https://www.nji.nl/interventies/voorzorg) wordt aangegeven dat de interventie ‘effectief volgens goede...