Maandelijks archief december 2018

Jeugdgezondheidszorg 3.0 in Friesland – écht…?

Eind november hield ik een voordracht over de geschiedenis van de Jeugdgezondheidszorg bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN) in Urk. Na afloop kreeg ik van een deelneemster een artikel uit het Friesch Dagblad (dd. 17-11-2018) met een interview met de directeur van de GGD Fryslân, Margreet de Graaf. Dat de directeur een groot voorstander is van het CB is wel duidelijk.Zo stelt ze dat het in sommige kringen‘bon ton’ is om te klagen over het consternatiebureau. Het laatste wat deze ouders willen, is toegeven dat ze wat aan onze adviezen hebben gehad’. Afgezien van deze populistische toonzetting, is enig...

Hoofdstuk 1 van de “Ontwikkeling van de JGZ” is klaar!

Eindelijk is het eerste hoofdstuk van “De ontwikkeling van de JGZ” gereed.Het hoofdstuk behandelt de situatie binnen de JGZ (of beter: schoolartsendienst) zoals ik die aantrof toen ik begin tachtiger jaren werd aangesteld. Eerst worden enkele bijzondere kenmerken van het werk van de toenmalige schoolartsendienst besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de eerste aanzet en aanleiding tot de ontwikkeling van het “Plan Jeugd” van de GGD Groningen. In Hoofdstuk 2 volgt dan de nadere uitwerking.Zie  https://jeugdgezondheidszorg.nu/begin/