Monthly Archive: september 2018

Menno Reijneveld over JGZ – het boerenbedrog bij de JGZ slaat weer toe.

Reactie op interview met Menno Reijneveld in ZonMW Nieuwsbrief maart 2018 JGZ-professionals stellen bij veel kinderen ten onrechte psychosociale problemen vast. Dit maakt ouders onnodig ongerust en beschadigt het zelfbeeld van kinderen en adolescenten. JGZ-professionals horen zich niet te bemoeien met behandeling, dus ook niet van psychosociale problematiek. Ze zijn daar totaal niet voor opgeleid. Daar zijn de échte professionals voor. De 2016 Richtlijn ‘Vroegsignalering van psychosociale problemen’ is in de praktijk onbruikbaar en verwijst naar niet onderbouwde interventies. Een score van ‘4’ door het NJI (geldend voor de meeste interventies in de tabel van de Richtlijn) houdt in dat...