Monthly Archive: augustus 2018

Prof. Gunning over vaccinatie: meer contacten CB???

In het NRC artikel over vaccinatieplicht (23 augustus jl.) geeft Professor Gunning aan dat een verhoging van het aantal contacten van ouders met medewerkers van het consultatiebureau mogelijk de weerstand tegen vaccinatie zou kunnen verminderen. Het is duidelijk dat zij niet op de hoogte is van de ontwikkeling van consultatiebureaus in de laatste decennia – een ‘wake-up call’ is niet eenvoudig bij een instelling die al decennia in diepe slaap is verzonken. Veel met name hoger opgeleide ouders mijden na een paar contacten ‘het consternatiebureau’ vanwege de veelal achterhaalde, onnodige en zinloze informatie die daar wordt verstrekt, nog los van...

Weigerouders veroorzaken weer mazelenepidemie

Het is ze weer gelukt: door hun kinderen niet in te laten enten tegen mazelen is er nu een Europabrede epidemie gaande. Normaal zou dit moeten leiden tot vaccinatie door ‘spijtoptanten’ om niet alleen hun eigen, maar ook andere kinderen te kunnen beschermen. Maar ja: