Prof. Gunning over vaccinatie: meer contacten CB???

In het NRC artikel over vaccinatieplicht (23 augustus jl.) geeft Professor Gunning aan dat een verhoging van het aantal contacten van ouders met medewerkers van het consultatiebureau mogelijk de weerstand tegen vaccinatie zou kunnen verminderen. Het is duidelijk dat zij niet op de hoogte is van de ontwikkeling van consultatiebureaus in de laatste decennia – een ‘wake-up call’ is niet eenvoudig bij een instelling die al decennia in diepe slaap is verzonken.

Veel met name hoger opgeleide ouders mijden na een paar contacten ‘het consternatiebureau’ vanwege de veelal achterhaalde, onnodige en zinloze informatie die daar wordt verstrekt, nog los van de ridicule vragenlijsten die zij dienen in te vullen. Juist om die reden gaan deze ouders op zoek naar websites met informatie over in dit geval vaccinatie en komen dan als vanzelf terecht bij de volksgezondheidbedreigende websites van bijvoorbeeld de Ned.Ver. Kritisch Prikken.

De anti-vaxxer populatie is (vreemd genoeg?) over het algemeen hoger opgeleid en zal het CB dus weinig bezoeken. Een uitbreiding van het aantal contacten is daarmee volstrekt zinloos. Er zijn veel betere en meer effectieve benaderingen denkbaar dan te trachten een archaïsch systeem nieuw leven in te blazen.