Nieuw advies (???) van de Gezondheidsraad – zie tachtiger jaren….

Eindelijk eens aandacht voor écht belangrijke zaken! Kennelijk heeft de Gezondheidsraad sinds kort een Jeugdgezondheidszorgmedewerker (misschien zelfs wel een jeugdarts!) in de gelederen opgenomen en/of anders Karoly Illy om advies gevraagd – die mist natuurlijk  het OMT en bemoeit zich nu op zijn kenmerkend slecht onderbouwde wijze dan maar met andere door hem gefingeerde gezondheidsproblematiek bij kinderen. Welke andere reden kan er voor de Gezondheidsraad immers zijn om zich te verlagen tot het sturen van zo’n al decennia bekend en dus sterk achterhaald advies over bewegen door jongen. Dit speelt tenslotte al sinds het schrappen van de leraren Lichamelijke Oefening...