GROOT, BAANBREKEND, VERNIEUWEND ONDERZOEK VAN HET NCJ!!

Heeft u ook gelezen over dat prachtige onderzoek in de laatste ZonMW Nieuwsbrief?

Het NCJ[1] heeft namelijk landelijk een onderzoek uitgevoerd onder talloze ouders (totaal 9; negen) waarin hen werd gevraagd wat zij belangrijk vinden als het gaat om ondersteuning vanuit het consultatiebureau en de jeugdgezondheidszorg vanuit school.

Die 9 (negen) ouders maakten tijd vrij (grote dankbaarheid slaat hier onverbiddelijk toe) en gingen hierover digitaal in gesprek (Corona tenslotte en de deelnemers hadden niet alleen tijd beschikbaar maar zelfs de benodigde apparatuur was voorhanden) met het NCJ. In de Nieuwsbrief vertelt het NCJ trots over de door de ouders geformuleerde ervaringen en ideeën voor het consultatiebureau (0-4 jaar) en de jeugdgezondheidszorg (4-12 jaar) van de toekomst.

En nu komt het (citaat uit Nieuwsbrief):
Hoewel dit een eerste kleine groep (nogmaals het aantal: negen – PAW) ouders is geweest, zullen deze gegevens meegenomen en meegewogen worden in de ontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg van de toekomst. Wij danken de ouders die deelnamen aan dit onderzoek, digitaal en uit alle kanten van Nederland was het meest opvallende dat er tussen de deelnemers vaak grote overeenkomsten waren en zijn in wat ze ervaren en wat ze zouden willen.

Een paar kritische kanttekeningen…:

  1. 9 ouders vertellen over CB en JGZ op school – hoe zijn deze gekozen, wat zijn de kenmerken, uit welke regio’s (‘alle kanten van Nederland’…);
    • in ieder geval niet ouders zonder internet aansluiting;
    • en ook niet ouders (naar alle waarschijnlijkheid de moeders) die de Nederlandse taal niet machtig zijn;
  2. Kunnen ouders van kinderen van 0-4 jaar iets zinnigs zeggen over de schoolgezondheid?
  3. Kunnen ouders van kinderen van 11 jaar zich nog de ervaringen bij het CB herinneren?
  4. Waarom worden door ouders al (letterlijk) decennia dezelfde opmerkingen gemaakt/wensen geuit/adviezen gegeven als het gaat om de JGZ (met uitzondering van de meer moderne mogelijkheden als beeldbellen e.d.)? In al die jaren zijn die nagenoeg gelijk gebleven en blijken nog steeds onmogelijk om te verwezenlijken: niet alleen door het verregaande onvermogen en gebrek aan specifieke kennis en de onkunde bij de JGZ-medewerkers, maar ook vanwege tijdgebrek (prenataal/vaker huisbezoek, inloopspreekuur, eigen afspraken, etc., etc., etc.). Dus geen wonder dat er grote overeenkomsten waren!!

Het is duidelijk: weer volslagen zinloze informatie; kennelijk niets écht zinnigs te doen in Coronatijd. Het geld moet tenslotte ergens aan uitgegeven worden. En weer een onderbouwing van mijn beoordeling van wat de JGZ en gelieerde instellingen doen: gelicentieerd geld weggooien zowel door de JGZ zelf (330 miljoen op jaarbasis) als door de aangesloten instituten (NCJ jaarlijks 15 miljoen).

Wat dat laatste betreft is er in diezelfde Nieuwsbrief een verdere onderbouwing te vinden in het verhaal over het CIKEO[2].

 

[1] Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

[2] Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid