Vaccinatie – NVKP

NVKP en vergelijkbare organisaties zijn een gevaar voor de volksgezondheid.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) en vergelijkbare organisaties dienen voor de rechter te worden gedaagd wegens het aantoonbaar in gevaar brengen van de volksgezondheid.

Hun website draagt bij tot:
(1) een vermijdbare toename van (ernstige) ziektegevallen;
(2) volkomen onnodige en vermijdbare verspreiding van kinderziekten met soms ernstige blijvende gevolgen en zelfs de dood tot gevolg;
(3) toename van de kosten van de gezondheidszorg;
(4) ook toename van deze kosten vanwege het noodzakelijk verstrekken van extra informatie aan de ouders.

Dit zijn de meest voor de hand liggende en tamelijk eenvoudig te berekenen kosten. Immateriƫle kosten vanwege onzekerheid bij ouders, ziektelast, mantelzorg, ervaren gezondheid en verlies van kwaliteit van leven zijn minstens even hoog.