Categorie: Geen categorie

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 is op de website gezet: De invoering van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. Corona sloeg ook hier toe, vandaar de vertraging. Nu ‘alleen nog’ het afsluitend hoofdstuk over de mogelijke toekomst van de JGZ en dan is het boekje klaar….!

Hoofdstuk 1 van de “Ontwikkeling van de JGZ” is klaar!

Eindelijk is het eerste hoofdstuk van “De ontwikkeling van de JGZ” gereed.Het hoofdstuk behandelt de situatie binnen de JGZ (of beter: schoolartsendienst) zoals ik die aantrof toen ik begin tachtiger jaren werd aangesteld. Eerst worden enkele bijzondere kenmerken van het werk van de toenmalige schoolartsendienst besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de eerste aanzet en aanleiding tot de ontwikkeling van het “Plan Jeugd” van de GGD Groningen. In Hoofdstuk 2 volgt dan de nadere uitwerking.Zie  https://jeugdgezondheidszorg.nu/begin/